4 trường hợp cảnh sát giao thông được phép dừng xe

Thứ 7, 09/09/2023, 08:07 GMT+7

Thông tư 32/2023 của Bộ Công An chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9. Theo đó sẽ chỉ có 4 trường hợp cảnh sát giao thông được phép dừng xe. Các tài xế sẽ bớt run nếu nắm được những quy định mới này.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được phép dừng xe

4 trường hợp cảnh sát giao thông được phép dừng xe

Hồng Thủy