7 trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2024

20/03/2024 16:56

Trong quá trình nộp thuế, người nộp thuế sẽ ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức khác thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không được ủy quyền. Đó là những trường hợp nào?

Những trường hợp nào không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2024?

Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được đề cập tại tiểu mục 2 Mục 3 Công văn 5749/CT-TNCN năm 2018, cụ thể gồm 07 trường hợp sau:

- Cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức đó.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi.

- Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi).

- Cá nhân chưa đăng ký mã số thuế.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà cá nhân tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 46 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

7 trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2024- Ảnh 1.
Nhiều trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa: TL

Thời điểm ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo Khoản 2, Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, Mục 5 Công văn 883/TCT-DNNCN năm 2022, Tiểu mục 1 Mục 4 Công văn 883/TCT-DNNCN năm 2022, thời điểm ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần thực hiện là trước thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

Trong đó, thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 (31/3) kể từ khi kết thúc năm dương lich.

Theo quy định trên, trường hợp thực hiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì cần làm giấy ủy quyền trước ngày 31/3.

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tại Điểm d1, Khoản 6, Điều 8 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và thực tế đang đang làm việc tại đó vào thời điểm thực hiện quyết toán thuế kể cả trường hợp người lao động không làm việc đủ 12 tháng trong 1 năm. Sau đó nếu cá nhân chuyển sang nơi làm việc mới thì quyền quyết toán thuế sẽ được chuyển sang tổ chức mới theo quy định.

Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương theo hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và thực tế đang đang làm việc tại đó vào thời điểm thực hiện quyết toán thuế kể cả trường hợp làm việc chưa đủ 12 tháng đồng thời có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân không quá 10 triệu/tháng và đã được khấu trừ 10% thuế.

Có bắt buộc thực hiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Việc ủy quyền quyết toán thuế không bắt buộc. Đây là quyền của người lao động và không là nghĩa vụ phải thực hiện. Các cá nhân có thể tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan Thuế hoặc thực hiện online qua trang Thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
7 trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO