9 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân online mới nhất 2024

15/03/2024 14:45

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là quy định bắt buộc mà công ty, cá nhân nào cũng cần thực hiện. Dưới đây là cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online người dân nên tham khảo.

Tại sao phải quyết toán thu nhập cá nhân?

Việc thực hiện các thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhằm hạn chế việc:

Cơ quan thuế sẽ xử phạt hành chính đối với những cá nhân phải nộp thêm thuế mà không thực hiện kê khai, quyết toán thuế đúng thời hạn.

Cá nhân đã nộp thừa mà không thực hiện kê khai quyết toán thuế đúng thời hạn sẽ không được hoàn trả lại số thuế đã nộp thừa. Đồng thời không được áp dụng chế độ bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 883/TCT-DNNCN đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế có nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trừ những trường hợp sau đây:

Đối với cá nhân

Cá nhân phải nội thêm thuế thu nhập cá nhân sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bì trừ và kỳ kê khai thuế tiếp theo.

Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương ký hợp đồng làm việc từ 3 tháng trở lên đồng thời có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thì không phải quyết toán với phần thu nhập này.

Cá nhân được người sử dụng lao động mua các loại bảo hiểm không bắt buộc (bảo hiểm nhân thọ...) có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên khoản phí bảo hiểm tương ứng. Với phần thu nhập người sử dụng lao động mua hoặc đón góp cho người lao động thì người lao động không phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Tổ chức, cá nhân không phát sinh tra thu nhập trong năm.

Tổ chức, cá nhân đã tạm ngừng hoạt động kinh doanh trọn năm dương lịch.

9 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân online mới nhất 2024 - Ảnh 2.
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là quy định bắt buộc mà công ty, cá nhân nào cũng cần thực hiện. Ảnh minh họa: TL

Hướng dẫn thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 1: Truy cập vào hệ thống Thuế điện tử của Tổng cục Thuế và đăng nhập.

9 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân online mới nhất 2024 - Ảnh 3.

Bước 2: Đăng nhập bằng cách nhập thông tin mã số thuế, nhập mã kiểm tra để đăng nhập.

9 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân online mới nhất 2024 - Ảnh 4.

Bước 3: Chọn "Quyết toán thuế" –> Chọn "Kê khai thuế trực tuyến".

9 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân online mới nhất 2024 - Ảnh 5.

Bước 4: Điền nội dung kê khai trực tuyến.

9 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân online mới nhất 2024 - Ảnh 6.

Tên người nộp thuế:

Họ tên của người tự quyết toán

Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú

Điện thoại liên lạc:

Số điện thoại người tự quyết toán

Địa chỉ email:

Email của cá nhân tự quyết toán

Chọn cơ quan thuế quyết toán:

Tùy theo trường hợp của người nộp thuế mà tích chọn phù hợp.

Loại tờ khai:

Tờ khai chính thức

Năm quyết toán

Bước 5: Chọn "Tiếp tục" để Khai tờ khai quyết toán thuế

Các mục trong phần tờ khai thuế như sau:

[01] - [06]:

Hệ thống tự động nhật

[07] - [08]:

Chọn tỉnh, thành phố ở mục 08 trước, sau đó chọn quận huyện ở mục 07 (Địa chỉ thường trú)

[09]:

Điền số điện thoại của người nộp thuế (bắt buộc điền)

[10]:

Fax không bắt buộc

[11]:

Địa chỉ email của người nộp thuế (bắt buộc điền)

[12]:

Số tài khoản ngân hàng (nếu có, không bắt buộc

[12a]:

Theo ngân hàng số tài khoản mở

[13] - [21]:

Thông tin đại lý thuế nếu không có thì bỏ qua

9 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân online mới nhất 2024 - Ảnh 9.

[22]:

Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ:

[23]:

Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

- Thu nhập phát sinh ở đâu thì người lao động yêu cầu bên cơ quan/đơn vị đã trả thu nhập cần xuất chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho mình. Người lao động cần lấy thông tin về thu nhập trên các chứng từ đó nhập vào tờ khai.

[24]:

Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế; không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có, không có thì không điền).

[25]:

Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có, không có thì không điền).

[26]:

Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam (không có thì không điền).

[27]:

Số người phụ thuộc: Tự động tính khi được kê khai. Trường hợp có người phụ thuộc thì để kê khai người phụ thuộc thì bạn kéo xuống cuối trang, chọn "02-1/BK-QTT-TNCN" để kê khai:
Sau khi chọn "02-1/BK-QTT-TNCN" hệ thống chuyển giao diện để bạn kê khai người phụ thuộc, khai xong người phụ thuộc bạn chọn "Tờ khai" dể quy về giao diện tờ khai tiếp tục khai.

9 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân online mới nhất 2024 - Ảnh 11.
9 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân online mới nhất 2024 - Ảnh 12.

[28]:

Các khoản giảm trừ: Hệ thống tự động tính.

[29]:

Giảm trừ cho bản thân cá nhân: Hệ thống tự động tính.

[30]:

Cho những người phụ thuộc được giảm trừ: Hệ thống tự động tính.

[31]:

Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người tàn tật; người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện; quỹ nhân đạo; quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước (không có thì không điền)

[32]:

Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: là các khoản BHXH, BHYT; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

[33]:

Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: là tổng các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh tối đa không vượt quá ba (03) triệu đồng/tháng (không có thì không điền).

[34]:

Tổng thu nhập tính thuế: Hệ thống tự động tính.

[35]:

Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: Hệ thống tự động tính.

9 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân online mới nhất 2024 - Ảnh 14.

[36]:

Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ: Hệ thống tự động tính.

[37]:

Đã khấu trừ: Là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương; tiền công của cá nhân theo thuế suất biểu thuế lũy tiến từng phần trong kỳ và tổng số thuế mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ theo thuế suất 10% trong kỳ; căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

[38]:

Đã tạm nộp: Là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai và đã tạm nộp tại Việt Nam; căn cứ vào chứng từ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

[39]:

Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có): là số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng; với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là [35] x {[26]/([22] –[25])}x 100%.

[40]:

Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm: là số thuế đã khấu trừ; đã nộp thực tế phát sinh trên chứng từ đã kê khai trên Tờ khai quyết toán thuế năm trước.

[41]:

Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ: Hệ thống tự động tính.

[42]:

Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế: Hệ thống tự động tính.

[43]:

Tổng số thuế TNCN được giảm khác: là số thuế được giảm do đã tính ở kỳ tính thuế trước.

[44]:

Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ , [44]=[35]-[36]-[41] >= 0: Hệ thống tự động tính.

[45]:

Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ, [45] = [35]-[36]-[41] < 0:="" tự="" động="">

[46]:

Tổng số thuế đề nghị hoàn trả, [46]=[47]+[48]: Hệ thống tự động tính.

[47]:

Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế: cá nhân có số thuế nộp thừa nếu muốn đề nghị hoàn trả thì phải nhập vào ô này, nếu không đề nghị hoàn trả thì không nhập.

[48]:

Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách Nhà nước khác: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước khác (bao gồm khoản nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt…) thì ghi vào chỉ tiêu này.

[49]:

Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau, [49]=[45]-[46]: Hệ thống tự động tính.

Sau khi điền xong thì Chọn "Hoàn thành kê khai".

Bước 6: Chọn "Kết xuất XML".

9 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân online mới nhất 2024 - Ảnh 16.

Bước 7: Chọn "Nộp tờ khai", nhập mã kiểm tra để xác thực nộp tờ khai và chọn "Tiếp tục".

9 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân online mới nhất 2024 - Ảnh 17.

Sau đó, hệ thống sẽ thông báo nộp tờ khai thành công.

Bước 8: In tờ khai.

Sau khi chọn "Kết xuất XML", hệ thống sẽ gửi về file khai báo theo định dạng XML.

Cài itax viewer để mở file tờ khai theo định dạng XML –>> In —> Ký tên người khai thuế.

Bước 9: Nộp chứng từ khấu trừ thuế TNCN và tờ khai quyết toán thuế TNCN tại bộ phận 1 cửa

Người nộp thuế mang:

CMND/CCCD.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Tờ khai quyết toán thuế TNCN vừa in có chữ ký

Đến bộ phận một cửa của Cơ quan Thuế đã nộp tờ khai online để hoàn tất thủ tục.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
9 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân online mới nhất 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO