9 thánh "chầu mồm" với thần thái đỉnh cao: Trông thế này thì ai nỡ ăn một mình?

Thứ 3, 13/04/2021, 19:16 GMT+7

Nhìn thế này thì ai nỡ lòng nào mà ăn một mình được đây?

Nếu chầu ăn cũng trở thành một bộ môn thì hẳn là những chúa hề dưới đây chắc chắn sẽ trở thành giáo sư, tiến sĩ của môn học này rồi.

Hãy nhìn những biểu cảm thèm thuồng và thậm chí có khi là oán trách này xem. Nếu ngồi đối diện các "thánh chầu mồm" dưới đây, liệu bạn có nỡ lòng nào ăn một mình không?

9 thánh chầu mồm với thần thái đỉnh cao: Trông thế này thì ai nỡ ăn một mình? - Ảnh 1.
9 thánh chầu mồm với thần thái đỉnh cao: Trông thế này thì ai nỡ ăn một mình? - Ảnh 2.
9 thánh chầu mồm với thần thái đỉnh cao: Trông thế này thì ai nỡ ăn một mình? - Ảnh 3.
9 thánh chầu mồm với thần thái đỉnh cao: Trông thế này thì ai nỡ ăn một mình? - Ảnh 4.
9 thánh chầu mồm với thần thái đỉnh cao: Trông thế này thì ai nỡ ăn một mình? - Ảnh 5.
9 thánh chầu mồm với thần thái đỉnh cao: Trông thế này thì ai nỡ ăn một mình? - Ảnh 6.
9 thánh chầu mồm với thần thái đỉnh cao: Trông thế này thì ai nỡ ăn một mình? - Ảnh 7.
9 thánh chầu mồm với thần thái đỉnh cao: Trông thế này thì ai nỡ ăn một mình? - Ảnh 8.
9 thánh chầu mồm với thần thái đỉnh cao: Trông thế này thì ai nỡ ăn một mình? - Ảnh 9.

*Nguồn: Weibo.

Trần Quỳnh