Ai có mức lương hưu thấp nhất từ 1/7/2024?

10/07/2024 07:00

Theo Kết luận 83-KL/TW, từ 1/7/2024, sau khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng thì mức lương hưu thấp nhất sẽ là 2,34 triệu đồng/tháng.

Sau khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng thì mức lương hưu thấp nhất là bao nhiêu?

Theo Khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về lương hưu:

Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 2 và Khoản 3 Điều 54 của Luật này.

Theo đó, mức lương hưu thấp nhất bằng mức lương cơ sở đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu, trừ các trường hợp sau:

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

- Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi.

Căn cứ theo tiểu mục 2.2 Mục 2 Kết luận 83-KL/TW, từ 1/7/2024, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng (tăng 30%).

Như vậy, sau khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng thì mức lương hưu thấp nhất sẽ là 2,34 triệu đồng/tháng.

Ai có mức lương hưu thấp nhất từ 1/7/2024?- Ảnh 2.
Sau khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng thì mức lương hưu thấp nhất sẽ là 2,34 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa: TL

Ai được tăng lương hưu 2 lần từ 1/7/2024?

Từ 1/7/2024 sẽ điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu. Đặc biệt, đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995 sẽ được điều chỉnh tăng lương hưu 2 lần (tăng 15% và tăng thêm nếu có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/tháng) như sau:

- Sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 300.000 đồng/tháng.

- Sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh để bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Trường hợp người đang hưởng lương hưu trước năm 1995 mà sau khi điều chỉnh tăng lương hưu 15% và có mức hưởng mới từ 3,5 triệu đồng/tháng trở lên thì sẽ không được điều chỉnh tăng thêm (tức là chỉ tăng 1 lần duy nhất).

Tuy nhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, từ 1/7/2024 dự kiến 2 đối tượng đang hưởng lương hưu trước năm 1995 chỉ được tăng lương hưu 1 lần duy nhất trong mọi trường hợp đó là:

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995.

Tuy nhiên, 2 đối tượng trên phải có mức hưởng lương hưu mới dưới 3,5 triệu đồng sau khi đã điều chỉnh tăng lương hưu 15%.

Lưu ý: Các đối tượng khác đang hưởng lương hưu trước năm 1995 có thể sẽ được tăng 2 lần lương hưu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Ai có mức lương hưu thấp nhất từ 1/7/2024?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO