Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Đầu tư Đại Phúc Thành

Thứ 5, 14/07/2022, 22:00 GMT+7

PLBĐ - Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã có Bản án số 06/2022/HC-ST về việc khiếu kiện Quyết định hành chính về quản lý đất đai. Theo đó, quyết định xử bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Đầu tư Đại Phúc Thành.

Ngày 30/6/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình có Bản án số 06/2022/HC-ST về việc khiếu kiện Quyết định hành chính về quản lý đất đai. Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã quyết định xử bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Đầu tư Đại Phúc Thành (Công ty Đại Phúc Thành - chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân Thành Minh) về đề nghị Tòa án: "Hủy Quyết định số 2117/QĐ-BTNMMT ngày 20/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đăng Thành – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Đại Phúc Thành (lần hai); Hủy Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 12/2/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc giải quyết nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Đăng Thành – Giám đốc Công ty Đại Phúc Thành (lần đầu); Hủy Quyết định số 1946/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình về việc thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân Thành Minh tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh.

Trước đó ông Nguyễn Đăng Thành – Người đại diện hợp pháp của Công ty Đại Phúc Thành đã có đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình với những đề nghị nêu trên. Lý do khởi kiện như sau:

Công ty Đại Phúc Thành, tiền thân là Doanh nghiệp tư nhân thành Minh được UBND tỉnh Ninh Bình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ngày 10/9/2003 với diện tích 78.539m2 đất thuộc các thửa đất số 6 tờ bản đồ số 01: 27.600m2, thửa đất số 488 tờ bản đồ số 02: 23.699 m2, thửa đất số 487 tờ bản đồ số 02:12.240m², thửa đất số 806 tờ bản đồ số 03:15.000 m2 với mục đích sử dụng là xây dựng kinh tế trang trại, sản xuất nông nghiệp tổng hợp.

Ngày 04/4/2003, UBND Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc cho Doanh nghiệp tư nhân Thành Minh (Doanh nghiệp) thuê 78.539m2 đất tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh.

Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Đầu tư Đại Phúc Thành - Ảnh 1.

Bản án số 06/2022/HC-ST của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình

Ngày 25/7/2003, Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình và Doanh nghiệp đã ký hợp đồng thuê đất số 253/HĐTĐ với hình thức đóng tiền một lần cho cả thời gian thuê 49 năm là 47.480.000 đồng tại Kho bạc Nhà nước huyện yên Khánh. Doanh nghiệp cũng đã đền bù đầy đủ với tổng số tiền là 225.588.460 đồng.

Sau khi được cấp GCNQSDĐ, Doanh nghiệp đã triển khai thực hiện dự án nhằm sử dụng đúng mục đích đất được cấp là xây dựng kinh tế trang trại, sản xuất nông nghiệp tổng hợp. Khu vực 15.000m2 đất thuộc tờ bản đồ số 3, thửa đất số 806 trước khi Doanh nghiệp được tiếp nhận là thùng đào, thùng đấu. Sau khi tiếp nhận, Doanh nghiệp đã tiến hành cải tạo ngăn đôi làm 02 hồ cá và trồng sen, mỗi hồ khoảng 7.500m2, đã nạo vét đắp bờ xung quanh, san lấp mặt bằng 2.390m2 đất; xung quanh bờ ao có khoảng 350 cọc bê tông cùng hệ thống dây thép gai bao bọc xung quang 15.000m2 đất và đã trồng sen nuôi thả nhiều tấn cá các loại trên diện tích 15.000m2 đất.

Ngày 24/10/2008, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định thu hồi đất số 1946 là trái pháp luật, bởi vào thời điểm bị thu hồi phần diện tích 15.000m2 đất đã và đang được triển khai theo đúng quy hoạch là ao thả cá, trồng sen. Cơ quan quản lý đất đai tỉnh Ninh Bình không tổ chức thanh tra chuyên ngành về đất đai tại địa phương, không thành lập thanh tra đất đai chuyên ngành.

Phía khởi kiện cho rằng, UBND tỉnh Ninh Bình dựa vào báo cáo của các đoàn kiểm tra này để ra quyết định thu hồi đất là trái với pháp luật. UBND tỉnh Ninh Bình phải "chỉ đạo xử lý để xác định giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định của pháp luật". UBND tỉnh không thành lập hội đồng định giá để xác định phần giá trị còn lại của tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất, đối với trường hợp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đầu tư trên đất không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

UBND tỉnh Ninh Bình không thực hiện việc thông báo thu hồi đất cho người bị thu hồi quyết định thu hồi. Quyết định thu hồi đất không được gửi đến người có đất bị thu hồi, không được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã trong suốt thời gian kể từ ngày UBND xã nhận được quyết định đến thời điểm kết thúc việc thu hồi, không thực hiện việc bàn giao đất trên thực địa cho UBND xã quản lý. Sau khi quyết định thu hồi đất số 1946 được ban hành, Sở TN&MT không xác định mốc giới tại thực địa, ký lại hợp đồng thuê đất, chỉnh lý biến động đất đai, hoàn thiện hồ sơ địa chính theo đúng quy định hiện hành Nhà nước.

Ngày 07/6/2017 phía khởi kiện nhận được bản sao của Quyết định thu hồi số 1946 và đã khiếu nại Quyết định này. Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 155, phía khởi kiện đã gửi đơn khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Phía khởi kiện cũng cho rằng, ngày 20/8/2019 Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 số 217. Các quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và của Bộ trưởng Bộ TM&MT đều dựa vào Quyết định thu hồi đất số 1946 của UBND tỉnh Ninh Bình. Bản thân quyết định thu hồi đất số 1946 là trái pháp luật, do đó, các quyết định giải quyết khiếu nại nêu trên cũng là những quyết định trái pháp luật.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Đăng Thành – Giám đốc Công ty Đại Phúc Thành cho biết, hiện tại phía Công ty đang làm văn bản kháng cáo Bản án nêu trên.

Quỳnh Mai