Bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh

04/05/2024 08:08

Công ty ông Nguyễn Duy Hoàng (Bình Định) được thành lập trên cơ sở chuyển đổi hình thức từ hộ kinh doanh theo chủ trương khuyến khích của nhà nước.

Theo ông Hoàng tham khảo Khoản 3 Điều 16 Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì: "Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật".

Tuy nhiên, sau khi chuyển đổi, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty ông gặp rất nhiều khó khăn do bị từ chối kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh trước đó với lý do khác mã số thuế và không có văn bản pháp luật nào quy định.

Để hỗ trợ công ty có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh như trước khi chuyển đổi, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, ông Hoàng đề nghị cơ quan chức năng giải đáp các vướng mắc trên để doanh nghiệp biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Ông Nguyễn Duy Hoàng chưa nêu rõ doanh nghiệp bị từ chối việc kế thừa quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh trong trường hợp nào (bị cơ quan nhà nước từ chối khi thực hiện thủ tục hành chính hay bị các cá nhân, tổ chức khác từ chối trong giao dịch dân sự).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận vướng mắc của công dân để nghiên cứu, sửa đổi quy định nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh trong quá trình xây dựng Nghị định, Thông tư sửa đổi Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp trong thời gian tới.

Chinhphu.vn


(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO