Luật sư của bạn

Cách tính điểm học sinh giỏi cấp 1

Nguyễn Hương 12/05/2024 20:36

Hiện nay, cách tính điểm học sinh giỏi cấp 1 là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Vậy, học sinh cấp 1 được đánh giá kết quả học tập thế nào?

1. Điều kiện được học sinh giỏi cấp 1

Hiện nay, việc đánh giá học sinh cấp 1 được quy định tại Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT theo lộ trình như sau:

Đối tượngLộ trình đánh giá
Lớp 12020 - 2021
Lớp 22021 - 2022
Lớp 32022 - 2023
Lớp 42023 - 2024
Lớp 52024 - 2025

Như vậy, trong năm 2024 việc đánh giá khen thưởng học sinh cấp 1 thuộc các lớp 1, 2, 3 và 4 sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT và đánh giá, khen thưởng học sinh cấp 1 lớp 5 sẽ thực hiện theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT).Theo đó, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT và Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT không có quy định về điều kiện để học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp 1.

2. Cách tính điểm học sinh giỏi cấp 1

Điều 9 Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định việc đánh giá kết quả học tập của học sinh cấp 1 như sau:

Cách tính điểm học sinh giỏi cấp 1
Cách tính điểm học sinh giỏi cấp 1 (ảnh minh họa)

Cuối năm học, căn cứ theo quá trình tổng hợp kết quả đánh giá của từng môn học, kết quả đánh giá hoạt động giáo dục và từng phẩm chất chủ yếu, năng lực của học sinh, giáo viên chủ nhiệm tiến hành đánh giá kết quả giáo dục học sinh cấp 1 theo 04 mức như sau:

- Hoàn thành xuất sắc: Những học sinh cấp 1 có kết quả đánh giá môn học, hoạt động giáo dục đạt Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt Tốt; bài kiểm tra định kì cuối năm các môn học đạt từ 9 điểm trở lên;

- Hoàn thành tốt: Những học sinh cấp 1 có kết quả đánh giá môn học, hoạt động giáo dục đạt Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt Tốt; bài kiểm tra định kì cuối năm các môn học đạt từ 7 điểm trở lên;

- Hoàn thành: Những học sinh cấp 1 có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành; các phẩm chất, năng lực đạt Tốt hoặc Đạt; bài kiểm tra định kì cuối năm các môn học đạt từ 5 điểm trở lên;

- Chưa hoàn thành: Những học sinh cấp 1 không thuộc các trường hợp trên.

3. 8 điểm có được học sinh giỏi không cấp 1 không?

Hiện nay không có quy định liên quan đến việc đánh giá học sinh cấp 1 đạt danh hiệu học sinh giỏi. Theo đó, nếu học sinh đạt 8 điểm ở bài kiểm tra định kì cuối năm các môn học thì có thể được đánh giá cuối năm là Hoàn thành tốt.

4. Học sinh giỏi cấp 1 được tặng phần thưởng như thế nào?

Dựa trên kết quả đánh giá học sinh cấp 1, Điều 13 Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về việc khen thưởng học sinh lớp 1, 2, 3 và 4 như sau: Học sinh sẽ được khen thưởng giấy khen nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định vào cuối năm học và khen thưởng đột xuất.

4.1. Các mức khen thưởng học sinh tiểu học lớp 1, 2 và 3, 4

Đối với khen thưởng cuối năm học, học sinh cấp 1 lớp 1, 2, 3 và 4 sẽ được Hiệu trưởng khen tặng giấy khen danh hiệu Học sinh Xuất sắc và danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện khi đáp ứng các điều kiện sau:

Danh hiệu Học sinh Xuất sắc: Học sinh lớp 1, 2, 3 và 4 có kết quả đánh giá mức Hoàn thành xuất sắc;

Danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện: Học sinh lớp 1, 2, 3 và 4 có kết quả đánh giá đạt mức Hoàn thành tốt và đạt thành tích xuất sắc ở ít nhất một môn học hoặc có sự tiến bộ rõ rệt trong ít nhất một phẩm chất, năng lực; được tập thể lớp học công nhận.

Ngoài ra, học sinh sẽ được Hiểu trưởng nhà trường khen tặng giấy khen khi có thành tích đột xuất trong năm học. Đồng thời, nếu học sinh có thành tích đặc biệt thì sẽ được xem xét và đề nghị khen thưởng.

4.2. Các mức khen thưởng học sinh tiểu học lớp 5

Điều 16 Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT) quy định về việc khen thưởng học sinh lớp 5 như sau:

Học sinh lớp 5 sẽ được khen thưởng giấy khen vào cuối năm học và khen thưởng đột xuất.Học sinh lớp 5 sẽ được khen thưởng cuối năm học khi:

Học sinh lớp 5 hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện:

Học sinh lớp 5 có kết quả đánh giá các môn học đạt Hoàn thành tốt, năng lực, phẩm chất Tốt; bài kiểm tra định kì cuối năm các môn học đạt từ 9 điểm trở lên;

Học sinh lớp 5 có thành tích vượt trội hoặc tiến bộ vượt bậc trong ít nhất một môn học hoặc một năng lực, phẩm chất được giáo viên giới thiệu và tập thể các bạn trong lớp học công nhận.

Học sinh lớp 5 sẽ được khen thưởng đột xuất khi học sinh có thành tích đột xuất trong năm học.

Ngoài ra, nếu học sinh lớp 5 có thành tích đặc biệt thì sẽ được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.

Trên đây là nội dung về Cách tính điểm học sinh giỏi cấp 1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Cách tính điểm học sinh giỏi cấp 1
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO