Chi tiết nhất về điều kiện, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024

27/03/2024 16:14

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là số tiền cá nhân nộp thuế được hoàn lại theo quy định và có yêu cầu hoàn trả gửi cơ quan Thuế. Để hưởng quyền lợi này người nộp thuế thu nhập cá nhân cần đáp ứng điều kiện và thực hiện các thủ tục như thế nào?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về khái niệm hoàn thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên căn cứ theo Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định và các văn bản hướng dẫn có thể định nghĩa về hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân nộp thuế được hoàn lại phần tiền sau khi đã nộp thuế thu nhập cá nhân thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế theo quy định và có yêu cầu hoàn trả gửi cơ quan Thuế. Cá nhân khi phát hiện đã đóng tiền thuế thu nhập cá nhân nhiều hơn số tiền phải nộp phải có đề nghị mới được hoàn thuế.

Các trường hợp hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Khoản 2, Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

- Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

- Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

- Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chi tiết nhất về điều kiện, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024- Ảnh 1.
Cá nhân khi phát hiện đã đóng tiền thuế thu nhập cá nhân nhiều hơn số tiền phải nộp phải có đề nghị mới được hoàn thuế TNCN. Ảnh minh họa: TL

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Tại Khoản 2 và 3 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:

- Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

- Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

- Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

- Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Theo quy định nêu trên, có thể thấy để được hoàn thuế thu nhập cá nhân cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

- Thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế theo quy định.

- Có đề nghị hoàn thuế gửi cho cơ quan thuế theo đúng quy định và được chấp nhận.

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhânlà việc khá quan trọng đối với người nộp thuế nhưng cũng không kém phần phức tạp. Tùy thuộc trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân khác nhau mà có cách tính để biết mình được hoàn thuế hay không và nếu được thì số thuế được hoàn là bao nhiêu khác nhau.

Tiền thuế thu nhập cá nhân được hoàn được tính theo công thức:

Số tiền thuế TNCN được hoàn = Số tiền thuế TNCN đã nộp – Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế.

Nếu số tiền thuế TNCN được hoàn là số dương (>0) thì số tiền nộp thừa sẽ được hoàn, ngược lại là số âm (<0) thì="" số="" tiền="" thuế="" nộp="">

Trong đó:

Khoản tiền thuế TNCN đã nộp được xác định trên cơ sở mức giá nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế = [(Tổng thu nhập chịu thuế – Tổng các khoản giảm trừ) / 12 tháng] x Thuế suất x 12 tháng.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 28 Thông tư 111/2013/TT/BTC và Điểm b, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC về việc hoàn thuế thì người được hoàn thuế phải đảm bảo:

– Có số tiền thuế TNCN đã nộp trong kỳ lớn hơn số thuế phải nộp khi quyết toán.

– Đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

Ngoài ra, đối với cá nhân tự quyết toán thuế trên ứng dụng eTax Mobile thì số tiền thuế được hoàn cũng có thể tính trên ứng dụng eTax Mobile, cụ thể như sau:

Bước 1: Tại ứng dụng eTax Mobile, chọn [Tiện ích]

Bước 2: Chọn [Công cụ tính thuế]

Bước 3: Chọn mục [Quyết toán năm] và điền thông tin phù hợp theo yêu cầu.

Bước 4: Nhập thông tin về Tổng thu nhập chịu thuế, tiền đóng BHXH, Thuế TNCN đã khấu trừ trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN và chọn [Tính thuế thu nhập cá nhân]

Bước 5: Sau khi chọn [Tính thuế thu nhập cá nhân], bên dưới sẽ hiển thị thông tin bao gồm Tổng số tiền thuế TNCN phải nộp và tổng số thuế TNCN nộp thừa như sau:

Lúc này số thuế TNCN nộp thừa là số tiền được hoàn sau khi quyết toán TNCN.

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo Khoản 1, Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được quy định như sau:

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán cho các cá nhân có uỷ quyền

Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC;

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế;

- Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập).

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.

Căn cứ vào hồ sơ quyết toán thuế, cơ quan thuế giải quyết hoàn nộp thừa cho người nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý thuế 2019 thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau:

"Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 73 của Luật này hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Trường hợp thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin quản lý của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Quá thời hạn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả. Nguồn tiền trả lãi được chi từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước".

Như vậy, đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế thu nhập cá nhân thì chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Chi tiết nhất về điều kiện, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024- Ảnh 4.
Hoàn thuế thu nhập cá nhân là số tiền cá nhân nộp thuế được hoàn lại theo quy định và có yêu cầu hoàn trả gửi cơ quan Thuế. Ảnh minh họa: TL

Thủ tục đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân online

Các bước thực hiện đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân online như sau:

Bước 1: Truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Bước 2: Chọn và điền thông tin phù hợp tại mục đăng nhập hệ thống.

Bước 3: Vào chức năng <_hoc3a0_n _thue1babf_="">, chọn <_kc3aa_ khai="" _tre1bbb1_c="" _tuye1babf_n="">, hệ thống mặc định thông tin như sau:

- Tại ô Tờ khai: chọn "01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước".

- Loại tờ khai: Tờ khai chính thức, không cho khai bổ sung và thay thế.

- Kích vào nút

Bước 4: Kê khai giấy đề nghị hoàn thuế.

Hệ thống hiển thị màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn để người nộp thuế nhập dữ liệu:

- Số giấy đề nghị hoàn: Cho phép người nộp thuế tự nhập

- Bắt buộc chọn 1 trong 2 lựa chọn: Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau, hoặc Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

- Nhập Kỳ đề nghị hoàn Từ kỳ - Đến kỳ ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Từ kỳ tính thuế - Đến kỳ tính thuế ở mục II.

- Nhập Lý do đề nghị hoàn trả ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Lý do đề nghị hoàn trả ở mục II.

- Các chỉ tiêu đánh dấu * là các chỉ tiêu bắt buộc nhập.

Bước 5: Chọn "Hoàn thành kê khai" sau khi đã nhập đầy đủ dữ liệu.

Trường hợp muốn xóa hết dữ liệu đã nhập thì người nộp thuế chọn "Nhập lại".

Chọn "Lưu bản nháp" trong trường hợp người nộp thuế muốn lưu trữ lại dữ liệu đã nhập.

Bước 6: Hoàn tất

Chọn "Tờ khai XML" để kết xuất giấy đề nghị hoàn ra định dạng xml.

Sau đó, người nộp thuế chọn "Ký và nộp tờ khai" thì hệ thống hiển thị màn hình để người nộp thuế nhập số PIN và kích "Chấp nhận" hệ thống thông báo "Ký tệp tờ khai thành công".

Sau khi ký điện tử thành công, giấy đề nghị hoàn sẽ được gửi thành công đến cơ quan thuế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Chi tiết nhất về điều kiện, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO