Đất đang làm thủ tục sang tên có được phép chuyển nhượng?

12/05/2024 07:02

Ông Lê Quốc Phong (TPHCM) mua một thửa đất, mới thực hiện công chứng và đang làm thủ tục sang tên. Ông Phong hỏi, ông có quyền chuyển nhượng thửa đất đất này cho người khác không, hay phải chờ được cấp sổ đứng tên ông thì mới có quyền chuyển nhượng?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Hà Nội - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Phong hỏi như sau:

Khoản 1, Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023) quy định, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực.

Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại UBND cấp xã.

Văn bản công chứng hoặc chứng thực là căn cứ để thực hiện việc đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại Văn phòng Đăng ký đất đai, đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền.

Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 quy định, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận.

Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

Căn cứ các quy định nêu trên, sau khi lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tổ chức hành nghề công chứng, ông Lê Quốc Phong phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại Văn phòng Đăng ký đất đai, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông, ông Phong mới có quyền chuyển nhượng thửa đất này cho người khác.

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.


(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Đất đang làm thủ tục sang tên có được phép chuyển nhượng?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO