Nhiều thông tin mập mờ tại gói thầu mua sắm của Công ty Điện lực Long An

Thứ 5, 07/07/2022, 17:01 GMT+7

PLBĐ – Hàng loạt thông tin sản phẩm không công khai trong một số gói thầu do Công ty Điện lực Long An tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mua sắm công có dấu hiệu vi phạm các quy định về Luật Đấu thầu.

Việc tổ chức đấu thầu qua mạng là thể hiện sự công khai, minh bạch về mặt thông tin; các thông tin lên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, nơi mà không chỉ nhà thầu mà ngay cả người dân cũng có thể kiểm tra, theo dõi được giá dự toán của gói thầu, giá trúng thầu và giá chi tiết của từng sản phẩm trúng thầu.

Bên cạnh đó, việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu qua mạng cũng đã được quy định rất cụ thể trong Luật Đấu thầu năm 2013 và các Nghị định, Thông tư có liên quan…

Cụ thể, tại Khoản 3, Điều 17, Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng: "Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa phải công khai chi tiết thông tin vể các hạng mục hàng hóa thuộc gói thầu".

Tuy nhiên, hiện nay nhiều bên mời thầu, chủ đầu tư vẫn không cung cấp đầy đủ các thông tin về hàng hóa trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Đơn cử như tại một số gói thầu do Công ty Điện lực Long An làm bên mời thầu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 25/3/2022, Giám đốc Công ty Điện lực Long An Lê Hoàng Oanh đã ký Quyết định số 450/QĐ-PCLA phê duyệt E-HSMT "Gói thầu 12: Phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn, dụng cụ thi công" thuộc Dự án "Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu SXKD, dụng cụ an toàn, dụng cụ thi công, thiết bị đo lường năm 2022". Gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, giá dự toán là 5.736.065.500 đồng và từ nguồn vốn SXKD năm 2022.

Dấu hiệu che giấu thông tin trong đấu thầu tại Công ty Điện lực Long An - Ảnh 1.

Nhiều gói thầu do Công ty Điện lực Long An làm bên mời thầu không công bố các thông tin hàng hóa theo quy định về pháp luật đấu thầu.

Đến ngày 20/5/2022, ông Lê Hoàng Oanh đã ký Quyết định số 836/QĐ-PCLA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu 12: Phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn, dụng cụ thi công Dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu SXKD, dụng cụ an toàn, dụng cụ thi công, thiết bị đo lường năm 2022".

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Sông La, với giá trúng thầu là 5.662.800.000 đồng.

Các thông tin được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia cho thấy, bên mời thầu chỉ đăng tải tên sản phẩm trúng thầu, khối lượng, đơn vị và giá dự thầu mà không có thông tin về ký hiệu nhãn, mác của sản phẩm; mô tả hàng hóa và xuất xứ của sản phẩm.

Cụ thể hơn, tại cột "Ký hiệu nhãn, mác của sản phẩm", tất cả sản phẩm đều có cùng một thông tin rất chung là: "Chi tiết tại bảng Đặc tính kỹ thuật và bảng phạm vi, tiến độ cung cấp". Tương tự, thông tin về xuất xứ hàng hóa cũng chỉ được ghi: "Chi tiết tại bảng Đặc tính kỹ thuật và bảng phạm vi, tiến độ cung cấp".

Dấu hiệu che giấu thông tin trong đấu thầu tại Công ty Điện lực Long An - Ảnh 2.

Bên mời thầu chỉ đăng tải tên sản phẩm trúng thầu, khối lượng, đơn vị và giá dự thầu mà không có thông tin về ký hiệu nhãn, mác của sản phẩm; mô tả hàng hóa và xuất xứ (phần khung đỏ).

Nếu căn cứ vào các quy định của pháp luật, việc không đăng tải thông tin chi tiết về các hạng mục hàng hóa trúng thầu là vi phạm quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về những nội dung này, cần được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đức Duy