Đề xuất bổ sung quy định về hóa đơn điện tử tích hợp

11/07/2024 13:30

Bộ Tài chính đề xuất người cung cấp dịch vụ được phép giao hóa đơn điện tử tích hợp tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Đề xuất bổ sung quy định về hóa đơn điện tử tích hợp

Đề xuất bổ sung quy định về hóa đơn điện tử tích hợp (Hình từ Internet)

Đề xuất bổ sung quy định về hóa đơn điện tử tích hợp

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Bộ Tài chính dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định), trong đó bổ sung Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau: Bổ sung khoản 9 quy định chứng từ điện tử tích hợp biên lai thu phí và hóa đơn trên cùng một định dạng điện tử để thuận lợi cho người mua hàng hóa, dịch vụ, và thuận lợi trong việc triển khai chuyển đổi số theo đề xuất của địa phương (UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị); bổ sung khoản 10 quy định về nguyên tắc lập chứng từ điện tử hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng. Cụ thể:

- Trường hợp tổ chức thu thuế, phí, lệ phí và người cung cấp dịch vụ cùng thực hiện thu thuế, phí, lệ phí và tiền bán hàng hóa cung cấp dịch vụ của một khách hàng thì được tích hợp biên lai thu thuế, phí, lệ phí và hóa đơn trên cùng một định dạng điện tử để giao cho người mua. Hóa đơn điện tử tích hợp phải đảm bảo có đủ nội dung của hóa đơn điện tử, biên lai điện tử và theo đúng định dạng do cơ quan thuế quy định. Người bán hàng, cung cấp dịch vụ và tổ chức thu phí, lệ phí có trách nhiệm thỏa thuận về đơn vị chịu trách nhiệm lập hóa đơn điện tử tích hợp cho khách hàng và phải thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Việc kê khai doanh thu của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và việc kê khai thuế, phí, lệ phí thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế.”

- Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng phải lập chứng từ điện tử và chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo Mẫu số 01/TH-DT quy định tại Nghị định này để ghi nhận số tiền thu được do đổi đồng tiền quy ước cho người chơi tại quầy, tại bàn chơi và số tiền thu tại máy trò chơi điện tử có thưởng trừ đi số tiền đổi trả cho người chơi do người chơi trúng thưởng hoặc người chơi không sử dụng hết trong ngày xác định doanh thu cùng thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử. Ngày xác định doanh thu là khoảng thời gian từ 0 giờ 00 phút đến 23 giờ 59 phút cùng ngày.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 5 Nghị định 123/2020/NĐ-CP hiện hành chưa có quy định trường hợp chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử về cơ quan thuế không theo quy định là hành vi bị cấm đối với công chức thuế. Tại Điều 30 Nghị định 125/2020/NĐ-CP đã có quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử. Do đó, tại khoản 1 Điều 5 bổ sung trường hợp “Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử về cơ quan thuế theo quy định”. Đồng thời bổ sung hành vi “làm giả hóa đơn, chứng từ để thực hiện hành vi trái pháp luật” là hành vi trái pháp luật.

Xem chi tiết nội dung dự thảo tại Dự thảo Nghị định.

Trần Trọng Tín

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Đề xuất bổ sung quy định về hóa đơn điện tử tích hợp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO