Đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính

15/05/2024 20:21

UBND tỉnh Phú Yên dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Đối tượng được hỗ trợ

a) Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, thôi việc trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Yên có hiệu lực thi hành.

b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, thôi việc trong thời gian 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Yên có hiệu lực thi hành.

Đối tượng không được hỗ trợ

Không áp dụng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố trong các trường hợp sau:

+ Bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc bị bãi nhiệm.

+ Đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Tự ý bỏ việc (khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho thôi việc hoặc thôi giữ chức vụ).

Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

UBND tỉnh Phú Yên đề xuất cán bộ, công chức cấp xã dôi dư phải thôi việc theo quy định tại (a) nêu trên thì ngoài các chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của Chính phủ về nghỉ hưu, thôi việc, tinh giản biên chế thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ một lần 18 triệu đồng/người.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố dôi dư phải thôi việc theo quy định tại (b) nêu trên thì ngoài chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế, được ngân sách tỉnh hỗ trợ một lần cứ mỗi năm công tác được hỗ trợ 2,7 triệu đồng/người.

Thời gian công tác được tính theo nguyên tắc dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng được tính bằng 1/2 năm công tác; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính bằng 1 năm công tác. Thời gian công tác nếu có đứt quãng, gián đoạn thì được cộng dồn.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố được hưởng chính sách theo Nghị quyết này thì không được hưởng chính sách trợ cấp thôi việc theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO