Hà Nội: Mức phụ cấp hàng tháng với người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ ngày 01/7/2024

11/07/2024 13:15

Cụ thể, bài viết sau đây là nội dung về mức phụ cấp hàng tháng với người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại Hà Nội từ ngày 01/7/2024.

Hà Nội: Mức phụ cấp hàng tháng với người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ ngày 01/7/2024

Hà Nội: Mức phụ cấp hàng tháng với người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ ngày 01/7/2024 (Hình từ Internet)

1. Các chức danh và cơ cấu người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại Hà Nội

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND của Hà Nội thì các chức danh và cơ cấu người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là cấp xã) tại Hà Nội như sau:

* Chức danh người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là cấp xã), gồm 10 chức danh: 

- Văn phòng Đảng ủy cấp xã; 

- Phụ trách công tác truyền thanh cấp xã; 

- Phó Chỉ huy trưởng Quân sự; 

- Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; 

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; 

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; 

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân (đối với xã và các phường, thị trấn có tổ chức Hội Nông dân); 

- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; 

- Chủ tịch Hội Người cao tuổi; 

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ ở xã, phường, thị trấn.

* Cơ cấu người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

- Các chức danh Phụ trách công tác truyền thanh cấp xã Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ ở xã, phường, thị trấn: Bố trí 01 người.

- Các chức danh Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân (đối với xã và các phường, thị trấn có tổ chức Hội Nông dân); Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Bố trí theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội và các văn bản pháp luật hiện hành.

- Phó Chỉ huy trưởng Quân sự bố trí số lượng theo quy định của Luật Dân quân tự vệ 2019 và các văn bản pháp luật hiện hành.

- Chức danh Văn phòng Đảng ủy: Đảng bộ xã, phường, thị trấn quản lý dưới 500 đảng viên bố trí 01 người; từ 500 đến dưới 1.500 đảng viên bố trí không quá 02 người; từ 1.500 đảng viên trở lên bố trí không quá 03 người.

Các xã, phường, thị trấn bố trí chức danh, số lượng từng chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã đảm bảo không vượt quá số lượng được giao hàng năm.

2. Hà Nội: Mức phụ cấp hàng tháng với người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ ngày 01/7/2024

Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP và khoản 3 Điều 3 Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND của Hà Nội thì mức phụ cấp hàng tháng với người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ ngày 01/7/2024 như sau:

Chức danh theo trình độ

Hệ số

 Mức phụ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2024

(đồng/tháng)

Người hoạt động không chuyên trách có trình độ chuyên môn đại học trở lên

2,34 lần mức lương cơ sở

5.475.600

Người hoạt động không chuyên trách có trình độ chuyên môn cao đẳng

2,10 lần mức lương cơ sở

4.914.000

Người hoạt động không chuyên trách có trình độ chuyên môn trung cấp

1,86 lần mức lương cơ sở

4.352.400

Người hoạt động không chuyên trách không thuộc các đối tượng nêu trên

1,5 lần mức lương cơ sở

3.510.000

Đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự: Trình độ chuyên môn để hưởng phụ cấp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành về quân sự.

Lưu ý: Trường hợp các xã, phường, thị trấn đã bố trí hết các chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định, mà vẫn còn dư số lượng người được giao, thì phần phụ cấp khoán cho số người dư đó (hệ số 1,5 lần mức lương cơ sở/01 người) được sử dụng để tính tăng thêm thu nhập đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã đang được bố trí. Mức thu nhập tăng thêm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã bằng tổng mức khoán phụ cấp cho số người được giao còn dư, chia trung bình cho tổng số người đang được bố trí.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, được hưởng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất.

(Theo khoản 4 và khoản 5 Điều 3 Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND của Hà Nội)

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Hà Nội: Mức phụ cấp hàng tháng với người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ ngày 01/7/2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO