Hà Nội: Mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo lương cơ sở mới

11/07/2024 12:30

Sau đây là mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo lương cơ sở mới tại thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo lương cơ sở mới

Hà Nội: Mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo lương cơ sở mới (Hình từ Internet)

1. Mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo lương cơ sở mới tại Hà Nội

Từ ngày 01/7/2024, áp dụng mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND của Hà Nội quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như sau:

- Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã: 

+ Bí thư Chi bộ hưởng phụ cấp 2,10 lần mức lương cơ sở; 

+ Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hưởng phụ cấp 2,10 lần mức lương cơ sở; 

+ Trưởng ban công tác Mặt trận hưởng phụ cấp 1,80 lần mức lương cơ sở.

- Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định nêu trên: 

+ Bí thư Chi bộ hưởng phụ cấp 1,6 lần mức lương cơ sở; 

+ Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hưởng phụ cấp 1,6 lần mức lương cơ sở; 

+ Trưởng ban công tác Mặt trận hưởng phụ cấp 1,3 lần mức lương cơ sở.

Như vậy, mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tại Hà Nội từ ngày 01/7/2024 như sau:

Địa bàn 

(Thôn, tổ dân phố tại Hà Nội)

Chức danh

Hệ số 

Mức phụ cấp từ ngày 01/7/2024

(đồng/tháng)

Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã

 Bí thư Chi bộ

2,10 lần mức lương cơ sở

4.914.000

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

2,10 lần mức lương cơ sở

4.914.000

Trưởng ban công tác Mặt trận

1,80 lần mức lương cơ sở

4.212.000

Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định nêu trên

 Bí thư Chi bộ

1,6 lần mức lương cơ sở

3.744.000

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

1,6 lần mức lương cơ sở

3.744.000

Trưởng ban công tác Mặt trận

1,3 lần mức lương cơ sở

3.042.000

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND của Hà Nội thì người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, được hưởng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất.

2. Mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố tại Hà Nội từ ngày 01/7/2024

Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP và Điều 5 Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND của Hà Nội thì mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố tại Hà Nội từ ngày 01/7/2024 như sau:

* Mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố:

- Mức hỗ trợ hàng tháng đối với Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố: Hệ số 1,0 lần mức lương cơ sở. (2.340.000 đồng/tháng)

- Mức hỗ trợ hàng tháng Chi hội trưởng các chi hội: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân và Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở thôn, tổ dân phố: Hệ số 0,3 lần mức lương cơ sở. (702.000 đồng/tháng)

* Mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố:

Người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố khi kiêm nhiệm chức danh trực tiếp tham gia hoạt động khác ở thôn, tổ dân phố, được hưởng 100% mức hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm; trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì cũng chỉ được hưởng một mức hỗ trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Hà Nội: Mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo lương cơ sở mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO