Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 từ 28/8/2024

11/07/2024 11:48

Bộ Tài chính đã có hướng dẫn chi tiết về việc đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 từ ngày 28/8/2024.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 từ 28/8/2024

Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 từ 28/8/2024 (Hình từ Internet)

Ngày 09/7/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Trong đó có việc bổ sung quy định về đăng ký cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đối với người nộp thuế là cá nhân đã đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Cụ thể, thủ tục đăng ký, cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong trường hợp đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 như sau:

Đối với người nộp thuế là cá nhân đã đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP; đồng thời hệ thống định danh, xác thực điện tử và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đã được kết nối, vận hành thì người nộp thuế là cá nhân được sử dụng tài khoản định danh điện tử thay thế cho việc xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu/thẻ căn cước công dân/thẻ căn cước để tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký, cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử theo các bước công việc tại điểm b.1 khoản 1 Điều 10 Thông tư 19/2021/TT-BTC, cụ thể:

- Người nộp thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử (theo mẫu số 01/ĐK-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BTC), ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Mẫu số 01/ĐK-TĐT

- Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo (theo mẫu số 03/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BTC) đến địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại người nộp thuế đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch bằng phương thức điện tử của người nộp thuế:

Mẫu số 03/TB-TĐT

+ Trường hợp chấp nhận, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông tin về tài khoản giao dịch thuế điện tử (theo mẫu số 03/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BTC) cho người nộp thuế.

+ Trường hợp không chấp nhận, người nộp thuế căn cứ vào lý do không chấp nhận của cơ quan thuế tại thông báo (theo mẫu số 03/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BTC) để hoàn chỉnh thông tin đăng ký, ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ.

- Sau khi được cơ quan thuế thông báo cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử (tài khoản chính), người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan thuế theo quy định.

- Người nộp thuế được sử dụng tài khoản chính đã được cơ quan thuế cấp để thực hiện đầy đủ các giao dịch điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 19/2021/TT-BTC, trừ quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 19/2021/TT-BTC; đồng thời từ tài khoản chính đó người nộp thuế có thể tự tạo và phân quyền thêm một hoặc một số (tối đa không quá 10 (mười)) tài khoản phụ qua chức năng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện từng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế.

Ngoài ra, việc yêu cầu kích hoạt tài khoản giao dịch điện tử cho người nộp thuế là cá nhân được gửi qua số điện thoại đã đăng ký hoặc email đã đăng ký.

(Điểm b.3 khoản 1 Điều 10 Thông tư 19/2021/TT-BTC, bổ sung tại Thông tư 46/2024/TT-BTC)

Xem thêm tại Thông tư 46/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 28/8/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 từ 28/8/2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO