Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân (áp dụng từ 05/8/2024)

11/07/2024 11:33

Bộ Công an đã có Thông tư 24/2024/TT-BCA nhằm hướng dẫn tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân trong thời gian sắp tới.

Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân (áp dụng từ 05/8/2024)

Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân (áp dụng từ 05/8/2024) (Hình từ Internet)

Ngày 21/6/2024, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 24/2024/TT-BCA quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân.

Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Theo đó, việc tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân sẽ được thực hiện như sau:

(1) Năm tròn

- Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đón nhận các hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước tặng lực lượng Công an nhân dân (nếu có);

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành hướng dẫn tuyên truyền, đề cương tuyên truyền;

- Tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc”, “Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật”, “Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng toàn lực lượng Công an nhân dân”;

- Tổ chức trưng bày triển lãm, xuất bản các ấn phẩm; xây dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về sự kiện;

- Tổ chức các hoạt động dân vận, đền ơn, đáp nghĩa.

(2) Năm lẻ 5

- Tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc”, “Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật”, “Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng toàn lực lượng Công an nhân dân”;

- Tổ chức trưng bày triển lãm, xuất bản các ấn phẩm; xây dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về sự kiện;

- Tổ chức các hoạt động dân vận, đền ơn, đáp nghĩa.

- Tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đón nhận các hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước tặng lực lượng Công an nhân dân (nếu có). Tổ chức biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền.

(3) Năm khác

- Bộ Công an tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ, lãnh đạo và đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong Công an nhân dân và đón nhận các hình thức khen thưởng (nếu có);

- Công an đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền về sự kiện, các hoạt động giáo dục truyền thống, cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tọa đàm;

- Đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng; tổ chức các hoạt động về nguồn, đền ơn, đáp nghĩa.

Về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tổ chức kỷ niệm

- Đối với các năm tròn và năm lẻ 5

Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xem xét, quyết định.

Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương và tổ chức chính trị - xã hội căn cứ kế hoạch của Bộ Công an để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

- Đối với các năm khác: Cục Công tác đảng và công tác chính trị hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Theo Luật Công an nhân dân 2018, ngày 19 tháng 8 hằng năm là ngày truyền thống của Công an nhân dân và là ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

(Điều 14 Thông tư 24/2024/TT-BCA)

Thông tư 24/2024/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 8 năm 2024, thay thế Thông tư 21/2017/TT-BCA quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân;

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu để áp dụng trong Thông tư 24/2024/TT-BCA được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân (áp dụng từ 05/8/2024)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO