Mập mờ thông tin tại gói thầu do Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư

Thứ 2, 18/07/2022, 16:13 GMT+7

PLBĐ - Việc không đăng tải công khai thông tin về đấu thầu theo quy định khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính minh bạch trong quá trình đấu thầu tại Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.

Theo tìm hiểu, ngày 2/3/2022 Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) Luân Quốc Hưng đã ký Quyết định số 917/QĐ-EVNHCMC phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu: Trang bị 02 giàn tủ GIS trung thế 24kV" thuộc Dự án Trang bị 02 giàn tủ GIS trung thế 24 kV cho TBA 110 kV Trường Đua.

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, gói thầu này được đấu thầu rộng rãi trong nước; Giá dự toán là 30.731.221.400 đồng từ vốn ĐTXD của Tổng Công ty Điện Lực TP Hồ Chí Minh. Đơn vị lập hồ sơ mời thầu đồng thời cũng là bên mời thầu của gói thầu này là Công ty Lưới điện cao thế TP Hồ Chí Minh (địa chỉ tại số 06 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM); Đơn vị thẩm định E-HSMT là Ban Quản lý đấu thầu (Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh).

Mập mờ thông tin tại gói thầu do Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư - Ảnh 1.

Bên mời thầu không đăng tải Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định.

Kết thúc giai đoạn mở thầu, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự. Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia thì đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Chấn Hưng; Giá trúng thầu là 30.673.146.000 đồng, tiết kiệm cho ngân sách ở mức khiêm tốn 58 triệu đồng.

Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định: "Các đối tượng có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị định này thực hiện đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điều 87 của Nghị định này và tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư".

Khoản 2, Điều 17 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định tài liệu đính kèm kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư (đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia) bao gồm: "Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đối với đấu thầu qua mạng".

Khoản 3, Điều 17 Thông tư 11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: "Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa phải công khai chi tiết thông tin về các hạng mục hàng hóa thuộc gói thầu".

Tuy nhiên, thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia cho thấy, bên mời thầu không đăng tải Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định mà chỉ đăng tải Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Mập mờ thông tin tại gói thầu do Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư - Ảnh 3.

Thông tin về các hạng mục hàng hóa thuộc gói thầu bao gồm các mục: "Ký hiệu nhãn, mác của sản phẩm"; "Mô tả hàng hóa" và "Xuất xứ" của sản phẩm trúng thầu đều không cụ thể.

Không những thế, thông tin về các hạng mục hàng hóa thuộc gói thầu bao gồm các mục: "Ký hiệu nhãn, mác của sản phẩm"; "Mô tả hàng hóa" và "Xuất xứ" của sản phẩm trúng thầu đều không được đăng tải cụ thể mà chỉ được nêu "Theo mục "4.7 Phạm vi cung cấp hàng hoá" trong E-HSDT" và "Đáp ứng theo YCKT Chương V – HSMT".

Như vậy, không chỉ có hệ số tiết kiệm thấp mà việc không cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu theo quy định khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính minh bạch trong quá trình đấu thầu tại gói thầu do Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Những vấn đề trên cần được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Đức Duy