Những sản phẩm sáng tạo quá mức cần thiết, lúc nghĩ thì hay nhưng đảm bảo lên kệ là ế chỏng chơ

Thứ 3, 20/07/2021, 19:43 GMT+7

Chẳng hiểu nghĩ gì khi làm ra mấy cái này nữa!

Đối với nhiều người, những gì đáng lẽ mang tiếng là "sáng tạo vượt bậc" đôi khi lại trở thành một cơn ác mộng khủng khiếp.

"Sai là do này nọ" là một cái cớ khá phổ biến vẫn thường được sử dụng để biện minh cho kết quả tồi tệ của một công việc mà ai đó đã làm. Nhưng chắc chắn xem bộ ảnh dưới là biết các nhà thiết kế sai thật sự sai rồi!

Những sản phẩm sáng tạo quá mức cần thiết, lúc nghĩ thì hay nhưng đảm bảo lên kệ là ế chỏng chơ - Ảnh 1.

Cái nĩa thế này thì ai mà dám ăn?

Những sản phẩm sáng tạo quá mức cần thiết, lúc nghĩ thì hay nhưng đảm bảo lên kệ là ế chỏng chơ - Ảnh 2.

Nhà vệ sinh trông...

Những sản phẩm sáng tạo quá mức cần thiết, lúc nghĩ thì hay nhưng đảm bảo lên kệ là ế chỏng chơ - Ảnh 3.

Lại một quả ngai vàng chẳng ai dám ngồi

Những sản phẩm sáng tạo quá mức cần thiết, lúc nghĩ thì hay nhưng đảm bảo lên kệ là ế chỏng chơ - Ảnh 4.

Dép gì trông hồn nhiên thế...

Những sản phẩm sáng tạo quá mức cần thiết, lúc nghĩ thì hay nhưng đảm bảo lên kệ là ế chỏng chơ - Ảnh 5.

Bát đũa này thì thua

Những sản phẩm sáng tạo quá mức cần thiết, lúc nghĩ thì hay nhưng đảm bảo lên kệ là ế chỏng chơ - Ảnh 6.

Giày này bảo sao chẳng ai mua

Những sản phẩm sáng tạo quá mức cần thiết, lúc nghĩ thì hay nhưng đảm bảo lên kệ là ế chỏng chơ - Ảnh 7.

Cái bồn rửa tay trông khiếp vía!

Những sản phẩm sáng tạo quá mức cần thiết, lúc nghĩ thì hay nhưng đảm bảo lên kệ là ế chỏng chơ - Ảnh 8.

Bác nào ác thế chứ lại!

Những sản phẩm sáng tạo quá mức cần thiết, lúc nghĩ thì hay nhưng đảm bảo lên kệ là ế chỏng chơ - Ảnh 9.

Con này hài nhỉ!

Những sản phẩm sáng tạo quá mức cần thiết, lúc nghĩ thì hay nhưng đảm bảo lên kệ là ế chỏng chơ - Ảnh 10.

Bác Batman hạ cánh nhầm đội rồi!

Những sản phẩm sáng tạo quá mức cần thiết, lúc nghĩ thì hay nhưng đảm bảo lên kệ là ế chỏng chơ - Ảnh 11.

Xe với chả pháo!

Những sản phẩm sáng tạo quá mức cần thiết, lúc nghĩ thì hay nhưng đảm bảo lên kệ là ế chỏng chơ - Ảnh 12.

Con này nhìn ngứa mắt quá đi

Những sản phẩm sáng tạo quá mức cần thiết, lúc nghĩ thì hay nhưng đảm bảo lên kệ là ế chỏng chơ - Ảnh 13.

Chưa bằng con này đâu...

Những sản phẩm sáng tạo quá mức cần thiết, lúc nghĩ thì hay nhưng đảm bảo lên kệ là ế chỏng chơ - Ảnh 14.

Chán

Những sản phẩm sáng tạo quá mức cần thiết, lúc nghĩ thì hay nhưng đảm bảo lên kệ là ế chỏng chơ - Ảnh 15.

Trông có vẻ không ổn nhỉ?

Những sản phẩm sáng tạo quá mức cần thiết, lúc nghĩ thì hay nhưng đảm bảo lên kệ là ế chỏng chơ - Ảnh 16.

Chéo cánh!

Nguồn: BrightSide

Đức 2 Xích