Năm học 2023-2024, Bộ GD&ĐT yêu cầu tiến tới các các khoản thu trong cơ sở giáo dục và đào tạo sẽ không dùng tiền mặt

Hồng Thủy 18/09/2023 10:53

Nhằm khắc phục tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, mới đây Bộ GD&ĐT đã ban hành đầy đủ hướng dẫn về các khoản thu của trường phổ thông, tiến tới mọi khoản thu của các trường sẽ không dùng tiền mặt.

Năm học 2023-2024, Bộ GD&ĐT yêu cầu tiến tới các các khoản thu trong cơ sở giáo dục và đào tại sẽ không dùng tiền mặt

Hồng Thủy