Tiền lương, tiền công 2024 có được gia hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

03/04/2024 15:44

Người lao động cần phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hạn mức quy định. Nếu không hoàn thành quyết toán thuế trước thời có thể phải chịu các khoản phạt và lãi suất trễ hạn theo quy định của pháp luật.

Vì sao phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Việc nộp thuế thu nhập cá nhân được coi là nghĩa vụ của người lao động và công ty sẽ thay mặt người lao động khấu trừ thuế từ tiền lương và nộp cho cơ quan thuế. Số tiền thuế hàng tháng mà người lao động bị khấu trừ chỉ là con số tạm tính. Theo đó việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân là quy định cần thực hiện.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc người nộp thuế kê khai để xác định số tiền thuế phải nộp của năm liền trước, so sánh với số thuế đã nộp trong năm tính thuế. Từ đó xác định số tiền thuế còn thiếu hoặc nộp thừa để làm căn cứ hoàn thuế.

Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân không chỉ là nhiệm vụ pháp lý mà còn là cách đóng góp cho sự phát triển của đất nước và bảo vệ quyền lợi tài chính của người nộp thuế. Đóng đầy đủ thuế thu nhập cá nhân giúp đảm bảo quyền lợi trong các chương trình trợ cấp xã hội, bảo hiểm xã hội và hệ thống hỗ trợ tài chính khác.

Tiền lương, tiền công 2024 có được gia hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? - Ảnh 2.
Người lao động cần phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hạn mức quy định. Ảnh minh họa: TL

Tiền lương, tiền công 2024 có được gia hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Theo Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 như sau:

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

- Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Như vậy, nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31/3/2024.

Nếu không hoàn thành quyết toán thuế thu nhập cá nhân trước thời hạn này, cá nhân có thể phải chịu các khoản phạt và lãi suất trễ hạn theo quy định của pháp luật. Tùy theo thời gian chậm quyết toán mà có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền (mức thấp nhất là 02 triệu đồng và mức cao nhất là 25 triệu đồng – Căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)

Trường hợp cá nhân nộp thừa tiền thuế mà không thực hiện kê khai quyết toán đúng thời hạn sẽ không được hoàn trả lại số thuế đã nộp thừa và không được bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo.

Cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng cách nào để nhanh, thuận tiện?

Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thể do cá nhân tự quyết toán hoặc ủy quyền quyết toán cho nơi trả thu nhập. Đối với trường hợp cá nhân có thu nhập chịu thuế nhưng không thuộc diện ủy quyền quyết toán cho nơi trả thu nhập thì phải tự quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.

Hiện nay cá nhân có thể tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân online cho khoản thu nhập từ các nguồn khác nhau được thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập Website Thuế Việt Nam của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: https://canhan.gdt.gov.vn/

Tiền lương, tiền công 2024 có được gia hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? - Ảnh 4.

Trường hợp cá nhân chưa có tài khoản đăng nhập thì cần phải đăng ký tài khoản để đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Đăng nhập hệ thống nộp thuế cá nhân. Trường hợp đã có tài khoản đăng nhập chọn mục "Đăng nhập" và điền các trường thông tin phù hợp gồm "Mã số thuế và "Mã kiểm tra". Sau đó nhấn chọn "tiếp tục". Người nộp thuế cần có mã thuế cá nhân và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.

Sau khi hoàn tất các thông tin nhấn chọn "đăng nhập" để tiếp tục.

Bước 3: Nhấn chọn mục "Quyết toán thuế"sau đó nhấn chọn "Kê khai trực tuyến" để kê khai thông tin quyết toán thuế.

Hệ thống sẽ gửi về bảng "chọn thông tin tờ khai" các thông tin sẽ được điền tự động căn cứ theo cơ sở dữ liệu của người nộp thuế lưu trên hệ thống. Cần kiểm tra lại các thông tin cá nhân đã chính xác hay chưa?

Lưu ý (*) là trường thông tin bắt buộc phải điền.

Các thông tin gồm:

Tên người gửi*: Hệ thống điền tự động theo thông tin đăng ký.

Địa chỉ liên hệ*: Hệ thống điền tự động theo thông tin đăng ký.

Điện thoại liên lạc*: Tự động theo thông tin đăng ký thuế.

Địa chỉ email*: Tự động theo thông tin đăng ký thuế.

Chọn tờ khai: Bạn chọn tờ khai phù hợp với trường hợp của mình

Cục Thuế: Hệ thống điền tự động theo thông tin đăng ký.

Chi cục Thuế: Hệ thống điền tự động theo thông tin đăng ký.

Loại tờ khai: Tùy trường hợp bạn có thể chọn tờ khai chính thức hoặc tờ khai bổ sung.

Năm kê khai: Hệ thống điền tự động theo thông tin đăng ký (có thể sửa).

Tại mục chọn tờ khai, trong trường hợp bạn tự quyết toán thuế TNCN bạn sẽ chọn tờ khai 02/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT80/2021)

Tiếp tục tích chọn vào ô tương ứng với trường hợp quyết toán thuế của mình theo 3 trường hợp sau:

TH1: Người nộp thuế có duy nhất 01 nguồn trực tiếp khai thuế trong năm do làm việc tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam hoặc nguồn từ nước ngoài (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó, người nộp thuế lựa chọn cơ quan thuế đã khai trực tiếp trong năm tại ô "Cục thuế" trực tiếp khai thuế trong năm.

Tiền lương, tiền công 2024 có được gia hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? - Ảnh 5.
Trường hợp cá nhân có duy nhất 1 nguồn thu nhập trực tiếp.

TH2: Người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm có từ 02 nguồn trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp trong năm, vừa có thu nhập do tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ. Sau đó, người nộp thuế tự kê khai các nguồn thu nhập và thông tin liên quan theo bảng sau:

Tiền lương, tiền công 2024 có được gia hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? - Ảnh 6.
Trường hợp quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi.

TH3: Người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm chỉ có nguồn thu nhập thuộc diện khấu trừ qua tổ chức trả thu nhập. Sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc.

Tiền lương, tiền công 2024 có được gia hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? - Ảnh 7.
Trường hợp người nộp thuế có thay đổi nơi làm việc.
Tiền lương, tiền công 2024 có được gia hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? - Ảnh 8.
Trường hợp người nộp thuế không thay đổi nơi làm việc.

Trường hợp quyết toán Thuế: Chọn "Quyết toán theo năm dương lịch".

Loại tờ khai: Chọn "Tờ khai chính thức".

Sau khi hoàn tất các thông tin trên nhấn chọn "Tiếp tục".

Bước 4: Thực hiện việc khai các thông tin nộp thuế trên tờ khai thuế theo mẫu.

Tiền lương, tiền công 2024 có được gia hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? - Ảnh 9.
Tờ khai quyết toán thuế TNCN TT80/2021

Lưu ý điền đầy đủ và chính xác các mục thông tin. Sau khi điền xong thông tin nhấn chọn "Hoàn thành kê khai".

Tiền lương, tiền công 2024 có được gia hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? - Ảnh 10.
Người nộp thuế kê khai thông tin nộp thuế theo yêu cầu.

Bước 5: Chọn kết xuất XML để tải file tờ khai mẫu đã điền thông tin về máy tính.

Tiền lương, tiền công 2024 có được gia hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? - Ảnh 11.
Kết xuất file và tải tờ khai về máy tính.

Bước 6: Chọn "Nộp tờ khai" sau đó nhập "Mã kiểm tra" để xác thực nộp tờ khai và nhấn chọn "Tiếp tục".

Tiền lương, tiền công 2024 có được gia hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? - Ảnh 12.
Xác thực nộp tờ khai.

Sau khi hoàn thành hệ thống sẽ có thông báo nộp tờ khai thành công.

Bước 7: Tại bước chọn "Kết xuất XML", hệ thống sẽ gửi về file tờ khai theo định dạng XML. Người nộp phải thực hiện "In tờ khai" để nộp cho cơ quan thuế để làm hồ sơ khấu trừ.

Tiền lương, tiền công 2024 có được gia hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? - Ảnh 13.
Người nộp thuế in tờ khai và nộp cho cơ quan Thuế.

Mở file "Kết xuất XML" sau đó chọn in 02 bản, tiếp theo ký tên người nộp thuế.

Lưu ý: Người nộp tải về ứng dụng iTax Viewer (là phần mềm đọc tờ khai thuế điện tử định dạng XML do Tổng cục Thuế phát hành) cài đặt trên máy để mở file.

Bước 8: Nộp chứng từ khấu trừ thuế và tờ khai thuế tại bộ phận 1 cửa: Người nộp thuế mang CMND/CCCD, chứng từ khấu trừ thuế, tờ khai thuế vừa in (có chữ ký) đến nộp tại Bộ phận một của của Cơ quan Thuế đã nộp tờ khai online để hoàn tất.