Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 chậm nhất 2/5/2024

30/04/2024 07:40

Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 chậm nhất là ngày 02/5/2024.

Theo Tổng cục Thuế, thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập nhận được của cá nhân trong một kỳ tính thuế nhất định.

Ở Việt Nam, người nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế; cụ thể, với cá nhân cư trú là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, với cá nhân không cư trú là thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Thuế thu nhập cá nhân là công cụ kinh tế vĩ mô được Nhà nước sử dụng để điều tiết thu nhập, tiêu dùng và tiết kiệm, góp phần thực hiện công bằng xã hội, giảm bớt sự chênh lệch về thu nhập giữa những người có thu nhập cao và những người có thu nhập thấp trong xã hội. 

Đây cũng là một công cụ đảm bảo nguồn thu quan trọng và ổn định cho Ngân sách Nhà nước bởi thuế thu nhập cá nhân có độ co giãn theo thu nhập tương đối lớn nên cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thu nhập của các tầng lớp dân cư cũng không ngừng tăng lên.

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm 10 loại thu nhập

Theo quy định của Luật Thuế Thu nhập cá nhân hiện hành, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm 10 loại thu nhập.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 chậm nhất 2/5/2024- Ảnh 1.

Căn cứ tính thuế

Mỗi loại thu nhập có phương pháp xác định thu nhập tính thuế và áp dụng thuế suất theo biểu thuế phù hợp. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú, căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế và thuế suất, được xác định như sau:

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 chậm nhất 2/5/2024- Ảnh 2.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân, cụ thể:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Đối với giảm trừ gia cảnh, người nộp thuế được giảm trừ cho bản thân là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); phần giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Khuyến khích người nộp thuế là cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử 

Hiện nay, cơ quan thuế khuyến khích người nộp thuế là cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử để có thể kê khai nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên dịch vụ thuế điện tử mà không phải nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế. 

Cá nhân có thể khai trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉhttps://thuedientu.gdt.gov.vnhoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉhttps://dichvucong.gov.vn; hoặc khai qua ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế, sau đó nộp hồ sơ theo phương thức điện tử mà không phải nộp hồ sơ giấy.

Ngoài ra, với quan điểm người dân là trung tâm của chuyển đổi số, mà thiết bị di động thông minh là phương tiện chính của người dân trong thế giới số, để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi nhất, Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, tiếp tục triển khai cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế thông qua mở rộng ứng dụng eTax trên nền tảng web sang ứng dụng eTax trên nền tảng thiết bị di động (eTax mobile), cá nhân có thể dễ dàng tra cứu, nộp thuế trên ứng dụng etax Mobile.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 chậm nhất 2/5/2024- Ảnh 3.

Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 chậm nhất là ngày 02/5/2024

Cũng theo Tổng cục Thuế, đối với quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023,tổ chức, cá nhân trả thu nhậplưu ý thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch; tuy nhiên, ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch 2023 là ngày 31/3/2024 (ngày Chủ Nhật), do vậy, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập là ngày01/4/2024

Còn đối vớicá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch; ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch là ngày 30/4/2024 và ngày tiếp theo là ngày 01/5/2024 (Ngày nghỉ Lễ), do vậy thời hạn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày02/5/2024.

 Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn./.