Luật sư của bạn

Trúng số có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Th 06/05/2024 20:51

Tôi vừa trúng xổ số kiến thiết giải đặc biệt, vậy tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? - Văn Hùng (Bạc Liêu)

Trúng số có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Trúng số có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? (Hình ảnh từ Internet)

1. Trúng số có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Theo điểm a khoản 6 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì thu nhập từ trúng thưởng xổ số thuộc một trong các trường hợp phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, tại Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng như sau:

* Thu nhập tính thuế

- Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.

- Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh. Trường hợp không có căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân. Trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng.

- Thu nhập tính thuế đối với một số trò chơi có thưởng, cụ thể như sau:

+ Đối với trúng thưởng xổ số là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng trên một (01) vé xổ số nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

+ Đối với trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật là giá trị của sản phẩm khuyến mại vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

+ Đối với trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược là toàn bộ giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người tham gia nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

+ Đối với trúng thưởng từ các trò chơi, cuộc thi có thưởng được tính theo từng lần lĩnh thưởng. Giá trị tiền thưởng bằng toàn bộ số tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người chơi nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

* Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

* Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng

* Cách tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp
=
Thu nhập tính thuế
x
Thuế suất 10%

Như vậy, tiền trúng thưởng xổ số thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Về cách tính thì thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi trúng thưởng xổ số sẽ bằng thu nhập tính thuế (vượt trên 10 triệu đồng trên một (01) vé xổ số nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào) nhân thuế suất 10%.

* Lưu ý: Cách tính trên áp dụng với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú.

2. Trách nhiệm, quyền lợi của người tham gia dự thưởng xổ số

Theo Điều 5 Nghị định 30/2007/NĐ-CP quy định về trách nhiệm, quyền lợi của người tham gia dự thưởng xổ số như sau:

- Người tham gia dự thưởng xổ số có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Nhà nước về kinh doanh xổ số; thể lệ tham gia do doanh nghiệp kinh doanh xổ số công bố và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Người tham gia dự thưởng xổ số có các quyền lợi sau:

+ Được doanh nghiệp kinh doanh xổ số thanh toán đầy đủ giá trị các giải thưởng đã trúng thưởng. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật…) không thể trực tiếp tham gia lĩnh thưởng thì có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng;

+ Cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam khi trúng thưởng được phép mua ngoại tệ và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định về quản lý ngoại hối của Nhà nước;

+ Được quyền yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xổ số giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và các thông tin nhận thưởng của cá nhân;

+ Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo thể lệ tham gia dự thưởng do doanh nghiệp kinh doanh xổ số công bố.

Tô Quốc Trình

Th