Doanh nghiệp

Đi làm sớm sau khi sinh con năm 2024 có bị cắt chế độ thai sản?

Th 16/05/2024 08:06

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, tôi được nghỉ thai sản đến hết tháng 6/2024 nhưng nếu tôi trở lại làm việc vào tháng 5/2024 thì có bị cắt tiền chế độ thai sản không? – Hà Vy (Hà Nội).

1. Đi làm sớm sau khi sinh con năm 2024, có bị cắt tiền chế độ thai sản?

Căn cứ Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn nghỉ theo quy định.

Tuy nhiên, việc quay trở lại làm việc phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng.

- Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

Như vậy, lao động nữ đi làm sớm sau khi sinh con năm 2024 không bị cắt tiền chế độ thai sản. Ngoài tiền lương do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn nhận đầy đủ số tiền theo chế độ thai sản đến hết thời hạn nghỉ theo quy định.

nghỉ thai sản

Lao động nữ đi làm sớm sau khi sinh con năm 2024 không bị cắt tiền chế độ thai sản.

(Ảnh minh họa – Nguồn Internet)

2. Lao động nữ đi làm sớm sau khi sinh con năm 2024 có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đó không?

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 nhưng lao động nữ và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Như vậy, đối với trường hợp đi làm sớm sau khi sinh con năm 2024 thì phía lao động nữ và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

3. Lao động nữ đi làm sớm sau khi sinh con năm 2024 có được hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh không?

Căn cứ Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày tùy trường hợp. Với mỗi ngày nghỉ dưỡng sức, người lao động sẽ được nhận 30% mức lương cơ sở (hiện nay tương đương 540.000 đồng/ngày).

Tuy nhiên, chế độ này chỉ áp dụng đối với lao động nữ đã hưởng xong chế độ nghỉ thai sản, trong thời gian 30 ngày đầu đi làm lại mà sức khỏe còn yếu thì mới được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Trong khi đó, lao động nữ làm việc trở lại khi chưa hết thời gian nghỉ thai sản đã được xác nhận đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe để đi làm.

Vì vậy, lao động nữ đi làm sớm sau khi sinh con năm 2024 không được hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh.

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi – Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Th