Thẩm quyền quyết định chức vụ, chức danh được phụ cấp kiêm nhiệm

11/06/2024 07:03

Ông Nguyễn Văn Vũ (Cà Mau) hỏi, cơ quan nào có thẩm quyền ban hành quyết định kiêm nhiệm với trường hợp Bí thư Đảng ủy hoặc Phó Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định: UBND cấp huyện quyết định chức vụ, chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng chức danh bố trí kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm được so với quy định. 

Đề nghị ông Nguyễn Văn Vũ liên hệ với Phòng Nội vụ huyện (nơi đang công tác) để được hướng dẫn cụ thể bảo đảm đúng theo quy định.

Chinhphu.vn