Loại quả của Việt Nam khiến thị trường Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc mê mẩn, xuất khẩu hàng trăm triệu USD

Hồng Thủy 19/11/2023 15:32

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tính chung 8 tháng đầu năm 2023, trị giá xuất khẩu trái xoài đạt 138,46 triệu USD, tăng mạnh 43,4% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 5,4% tỷ trọng.

Loại quả của Việt Nam khiến thị trường Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc mê mẩn, xuất khẩu hàng trăm triệu USD

Hồng Thủy