Loại gia vị giúp hạ đường huyết, giá cao thứ 3 thế giới, bán rất sẵn ở Việt Nam

Hồng Thủy 17/11/2023 09:22

Thảo quả xanh là loại gia vị được Người Ả Rập ca ngợi là “nữ hoàng gia vị” được chứng minh tốt cho tiêu hóa, ngăn ngừa nhiều bệnh mãn tính, có những thời điểm loại quả này từng có mức giá 2,2 triệu đồng/kg, là gia vị giá cao thứ 3 thế giới.

Loại gia vị giúp hạ đường huyết, giá cao thứ 3 thế giới, lại có sẵn ở Việt Nam

Hồng Thủy