Quy định về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024, người lao động cần chuẩn bị đầy đủ để hưởng quyền lợi

31/03/2024 07:26

Cá nhân yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào kể từ ngày kết thúc năm tính thuế. Vậy hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân cần những gì?

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm những gì?

Theo Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân khi nộp thừa bao gồm những giấy tờ sau đây:

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

- Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán cho các cá nhân có uỷ quyền

Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT.

+ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế.

Trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế.

+ Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT.

- Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.

Căn cứ vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để giải quyết hoàn nộp thừa cho người nộp thuế.

Hồ sơ hoàn nộp thừa các loại thuế và các khoản thu khác gồm:

- Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT:

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế;

- Các tài liệu kèm theo (nếu có).

Lưu ý:

Trường hợp hoàn nộp thừa khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động thuộc diện cơ quan thuế phải thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, nếu trên Kết luận hoặc Quyết định xử lý và các tài liệu kiểm tra khác có số thuế nộp thừa thì người nộp thuế không phải nộp hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại khoản này.

Cơ quan thuế căn cứ kết luận hoặc quyết định xử lý và các tài liệu kiểm tra khác để thực hiện thủ tục hoàn nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.

Quy định về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024, người lao động cần chuẩn bị đầy đủ để hưởng quyền lợi - Ảnh 2.
Cá nhân muốn nộp trực tiếp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Thời hạn hoàn thuế thu nhập cá nhân trong bao lâu?

Theo Điều 75 Luật Quản lý thuế 2019, tương ứng với từng loại hồ sơ hoàn thuế mà có thời hạn hoàn thu nhập cá nhân khác nhau. 

Trường hợp hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước:

- Thời gian giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

- Theo đó, cơ quan quản lý thuế quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế:

- Thời gian giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

- Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Lưu ý:

Thời hạn giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân được tính theo ngày làm việc, không bao gồm ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Trường hợp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân chưa đủ điều kiện giải quyết hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho người nộp thuế biết và nêu rõ lý do.

Trường hợp cơ quan quản lý thuế không giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn quy định thì được coi là chậm giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Cần đáp ứng những điều kiện gì để được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Cá nhân được hoàn thuế thu nhập cá nhân khi đáp ứng các điều kiện theo Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

- Thuộc các trường hợp được hoàn thuế.

- Cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

- Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì:

+ Việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

- Với những cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế thì có thể chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cơ quan thuế đó.

- Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

- Cơ quan thuế sẽ không chủ động hoàn cho người nộp thuế. Do đó, cá nhân phải gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

Quy định về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024, người lao động cần chuẩn bị đầy đủ để hưởng quyền lợi - Ảnh 4.
Cá nhân được hoàn thuế thu nhập cá nhân khi đáp ứng các điều kiện theo Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Ảnh minh họa: TL

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế

Trong trường hợp cá nhân muốn nộp trực tiếp tại cơ quan thuế cần chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế theo quy định:

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN.

- Bảng kê 02-1BK-QTT-TNCN.

- Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (là chứng từ khấu trừ thuế mà doanh nghiệp cấp cho các bạn)

- Bản chụp hợp đồng lao động nếu quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý Doanh nghiệp giảm trừ gia cảnh.

- Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú nếu quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Ngoài ra cá nhân cần mang theo chứng minh nhân dân để đối chiếu thông tin.

Nộp hồ sơ trực tuyến

Bên cạnh việc nộp trực tiếp tới cơ quan thuế người lao động còn có thể thực hiện nộp hồ sơ online. Các bước như sau:

Bước 1: Làm hồ sơ online

Tiến hành làm Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK của Tổng cục Thuế rồi kết xuất XML.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Bạn thực hiện nộp Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN trực tuyến trên website Thuế Việt Nam - https://canhan.gdt.gov.vn

Lưu ý khi nộp hồ sơ hoàn thuế:

Theo Điểm c, Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC quy định nơi nộp hồ sơ quyết toán của cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

Cá nhân có trực tiếp khai thuế trong năm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là cơ quan thuế, nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

Cá nhân được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại các tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập đó.

Trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng.

Cá nhân yêu cầu hoàn thuế có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào kể từ ngày kết thúc năm tính thuế. Ví dụ yêu cầu hoàn thuế TNCN năm 2021 có thể nộp yêu cầu hoàn thuế sau thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế vào ngày 30/3/2022.

Bước 3: Cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Về thời gian nhận được tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân, căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 58, Thông tư số 156/2013/TT-BTC, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm giải quyết thủ tục hoàn thuế TNCN trong 6 ngày làm việc.

Ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân

Đối với cá nhân NNT (người nộp thuế) ủy quyền hoàn thuế TNCN cho công ty nơi trả thu nhập, NNT cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: NNT ủy quyền hoàn thuế TNCN cho công ty.

Bước 2: Công ty chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nộp hồ sơ cho cơ quan Thuế.

Bước 4: Cơ quan Thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Quy định về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024, người lao động cần chuẩn bị đầy đủ để hưởng quyền lợi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO