Theo Nghị định 50, có cần xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ cơ sở nữa không?

LuatVietnam 08/07/2024 16:09

Nghị định 50/2024/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về phòng cháy, chữa cháy. Theo Nghị định mới này, doanh nghiệp có cần xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ cơ sở nữa không? AI Luật đã làm rõ vấn đề này.

Lưu ý: Toàn bộ nội dung trả lời cho các câu hỏi dưới đây đều do AI Luật cung cấp (AI Luật là trợ lý ảo sử dụng trí tuệ nhân tạo do LuatVietnam huấn luyện). AI Luật đang từng bước hoàn thiện mỗi ngày nên có thể mắc lỗi. Bạn hãy cân nhắc kỹ và kiểm tra lại những thông tin quan trọng. LuatVietnam không chịu trách nhiệm về thông tin do AI cung cấp. 

Câu hỏi: Theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP, có cần xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ cơ sở nữa không?

Căn cứ vào Điều 9 Nghị định 83/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/10/2017, được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 2 Nghị định 50/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/05/2024, thì việc xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ cơ sở không còn được quy định nữa. Thay vào đó, chỉ có phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an được quy định và quản lý. Cụ thể:

 • Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an phải nêu được tính chất, đặc điểm về sự cố, tai nạn và các điều kiện liên quan đến hoạt động cứu nạn, cứu hộ; giả định tình huống sự cố, tai nạn và khả năng phát triển của sự cố, tai nạn nếu có; dự kiến huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện của cơ quan Công an, tổ chức chỉ huy, chiến thuật, phương pháp, biện pháp kỹ thuật, chiến thuật cứu nạn, cứu hộ và các công việc phục vụ cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình huống sự cố, tai nạn. Phương án cứu nạn, cứu hộ phải được bổ sung, chỉnh lý kịp thời khi có những thay đổi liên quan đến hoạt động cứu nạn, cứu hộ.
 • Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng Công an cấp huyện có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an đối với các sự cố, tai nạn có nguy cơ xảy ra trên địa bàn được phân công thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.
 • Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an được quản lý tại cơ quan Công an trực tiếp xây dựng phương án. Cơ quan, tổ chức có lực lượng, phương tiện tham gia trong phương án được sao gửi, phổ biến những nội dung liên quan đến nhiệm vụ của mình.
 • Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng Công an cấp huyện phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an đối với các tình huống sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn được phân công thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.
 • Cơ quan Công an có trách nhiệm tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an theo kế hoạch đã được phê duyệt của người có thẩm quyền huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức được huy động tham gia trong phương án.


Doanh nghiệp không còn phải xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ cơ sở theo quy định mới (Ảnh minh họa)

Câu hỏi: thế còn trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy tại cơ sở?

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 19 Nghị định 136/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/01/2021, được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/05/2024, trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy và phối hợp xây dựng phương án chữa cháy tại cơ sở được quy định như sau:

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy:
  • Có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy đối với khu dân cư, cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ trong phạm vi quản lý (Mẫu số PC17).
 2. Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng Công an cấp huyện:
  • Có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy của cơ quan Công an đối với các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Mẫu số PC18).
 3. Người đứng đầu cơ sở có nhiều cơ quan, tổ chức cùng hoạt động:
  • Phối hợp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoạt động bên trong cơ sở xây dựng các tình huống cháy, sự cố, tai nạn đặc trưng đối với các cơ quan, tổ chức hoạt động bên trong cơ sở.

Hy vọng thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy tại cơ sở. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng truy cập LuatVietnam.vn.

Câu hỏi: thủ tục đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 19 Nghị định 136/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/01/2021, được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/05/2024, thủ tục đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở được quy định như sau:

 1. Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở:
  • Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở (Mẫu số PC19).
  • Phương án chữa cháy cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án ký tên, đóng dấu (nếu có).
 2. Hình thức nộp hồ sơ:
  • Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền.
  • Trực tuyến tại cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền (đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước).
  • Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.
 3. Trách nhiệm của cán bộ tiếp nhận hồ sơ:
  • Kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ.
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần và hợp lệ thì tiếp nhận và ghi thông tin vào Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC03).
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC04).
 4. Thông báo kết quả xử lý hồ sơ:
  • Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải giao trực tiếp 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho người đến nộp hồ sơ và lưu 01 bản.
  • Trường hợp nộp hồ sơ qua cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận gửi thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại về việc tiếp nhận hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.
  • Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải gửi 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ trước đó và lưu 01 bản.
Hy vọng thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng truy cập LuatVietnam.vn.
Ngày 12/5/2024, LuatVietnam ra mắt AI Luật - Trợ lý ảo Luật Việt Nam phiên bản 1.0 được huấn luyện dựa trên hệ thống văn bản pháp luật trong cơ sở dữ liệu của LuatVietnam, giúp giải đáp thắc mắc về các vấn đề pháp lý. Hiện, người dùng có thể đặt câu hỏi ở các lĩnh vực: Lao động, Bảo hiểm xã hội, Đầu tư, Đất đai, Thuế thu nhập cá nhân…

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Theo Nghị định 50, có cần xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ cơ sở nữa không?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO