Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty Cổ phần Dược phẩm Ngân Lộc

Thứ 3, 13/09/2022, 18:37 GMT+7

PLBĐ - Bộ Y tế đã có Quyết định 2424/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty Cổ phần Dược phẩm Ngân Lộc.

Theo đó, Bộ Y tế thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 323/DDKKDDD-BYT ngày 29/10/2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Ngân Lộc có địa chỉ trụ sở chính tại 26 đường 320, Bông Sao, phường 5, quận 8, TP.Hồ Chí Minh.

Địa điểm kinh doanh tại số 66, đường số 1 (Chánh Hưng) KDC 6B, Ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

photo-1663068913028

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược là Nguyễn Văn Hiển, chuyên môn Dược sĩ đại học.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quyết định số 5070/QĐ-BYT ngày 29/10/2019 của Bộ Y tế về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Ngân Lộc hết hiệu lực.

Quyết định thu hồi của Bộ Y tế căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016, căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược, căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Căn cứ đơn xin tạm ngừng hoạt động xuất nhập khẩu thuốc GSP số 01/GSP – NL22 ngày 02/8/2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Ngân Lộc và theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

Long Khánh - Hồng Ngọc