Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Las Beauty Yoni Detox Cleanser

Thứ 2, 19/09/2022, 12:23 GMT+7

PLBĐ - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 551/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Las Beauty Yoni Detox Cleanser của Công ty TNHH Mỹ phẩm S.H.E.

Theo đó, Bộ Y tế thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Las Beauty Yoni Detox Cleanser số 159370/21/CBMP-QLD ngày 21/10/2021 do Công ty TNHH Mỹ phẩm S.H.E chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường có địa chỉ ghi trên Phiếu công bố LK6C - 17 - Khu nhà ở Liền kề cán bộ chiến sỹ Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (C17), Khu Đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 ngày 16/02/2022 tại căn HM01B-4 Khu Đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

photo-1663564864566

Sản phẩm mỹ phẩm Las Beauty Yoni Detox Cleanser (ảnh internet).

Quyết định thu hồi của Bộ Y tế căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế. Đồng thời căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Theo đề nghị của Công ty TNHH Mỹ phẩm S.H.E tại văn thư số 06092022/S.H.E/CV đề ngày 06/09/2022 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.

Hồng Ngọc