Thủ tục cấp đổi Chứng chỉ định giá đất

01/05/2024 14:03

Ông Nguyễn Thiết Phóng (Sơn La) được cấp Chứng chỉ định giá đất năm 2018, thời hạn 5 năm. Ông Phóng hỏi, cá nhân xin cấp đổi Chứng chỉ định giá đất bắt buộc phải hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất (học lại) có đúng không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Điều 6 Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT quy định về trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất:

"1. Cá nhân được cấp đổi Chứng chỉ định giá đất đối với trường hợp Chứng chỉ đã hết thời hạn; được cấp lại Chứng chỉ định giá đất đối với trường hợp Chứng chỉ bị mờ, rách, nát hoặc bị mất.

2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất trong thời hạn không quá 01 năm tính đến ngày đề nghị cấp đổi Chứng chỉ định giá đất đối với trường hợp cấp đổi Chứng chỉ định giá đất (bản sao có chứng thực; trường hợp bản sao không có chứng thực thì người đề nghị cấp đổi Chứng chỉ định giá đất phải mang bản chính để đối chiếu);

c) Chứng chỉ định giá đất đã cấp đối với trường hợp cấp đổi hoặc cấp lại Chứng chỉ định giá đất do bị mờ, rách, nát;

d) Giấy tờ có xác nhận của cơ quan công an hoặc UBND xã, phường, thị trấn đối với trường hợp bị mất Chứng chỉ định giá đất;

đ) Hai (02) ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất.

3. Trình tự, thủ tục nhận hồ sơ và trả kết quả cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này".

Chinhphu.vn


(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Thủ tục cấp đổi Chứng chỉ định giá đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO