Tin vui cho người bệnh tham gia Bảo hiểm y tế từ 1/7/2019

Thứ 7, 18/05/2019, 10:06 GMT+7

Kể từ ngày 1/7/2019, số tiền thanh toán trực tiếp Bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh tăng cho phù hợp với mức lương cơ sở mới theo khoản 2, điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

Người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán như sau:

Khám chữa bệnh nội trú thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không vượt quá 745.000 đồng (hiện hành là 695.000 đồng).

Khám chữa bệnh ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 223.500 đồng (hiện hành là 208.500 đồng). 

Khám chữa bệnh nội trú tại tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng BHYT (trừ trường hợp cấp cứu) thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không qua 1.490.000 đồng (hiện hành là 1.390.000 đồng).

tin-vui-cho-nguoi-benh-tham-gia-bhyt-tu-1-7-2019
Ảnh minh họa
Khám chữa bệnh nội trú tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 3.725.000 đồng (hiện hành là không quá 3.475.000 đồng).

Trong trường hợp người bệnh đi KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu không đúng quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật BHYT được quỹ BHYT thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT nhưng tối đa không quá 223.500 đồng (hiện hành là 208.500 đồng) đối với trường hợp KCB ngoại trú và tối đa không quá 745.000 đồng (hiện hành là 695.000 đồng) đối với trường hợp KCB nội trú.

Người bệnh được thanh toán 100% chi phí KCB đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 223.500 đồng (hiện là 208.500 đồng).

(Theo Vietnamnet)

Thanh Hải