Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn có hạ tiêu chí về doanh thu cho nhà thầu thiếu năng lực trúng thầu?

Thứ 7, 27/11/2021, 16:38 GMT+7

PLBĐ – Tại "Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, mua sắm, lắp đặt thiết bị" do Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm bên mời thầu, có dấu hiệu thiếu minh bạch, làm sai lệch bản chất của Hồ sơ mời thầu để Công ty CP Kỹ thuật Xây lắp và Thương mại Việt Nam đủ điều kiện trúng thầu.

Ngày 28/9/2021 ông Trường Xuân Quý – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn (thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) đã ký Quyết định số 22-QĐ/TT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, mua sắm, lắp đặt thiết bị" thuộc "Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Hỗ trợ nông dân và phát triển nông thôn tại tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2)".

Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam có đang hạ tiêu chí cho doanh nghiệp trúng thầu? - Ảnh 1.

Quyết định số 22-QĐ/TT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, mua sắm, lắp đặt thiết bị được ông Trường Xuân Quý – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân ký ngày 28/9/2021.

Theo đó, Công ty CP Kỹ thuật xây lắp và Thương mại Việt Nam (có địa chỉ: Số 449, phố Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nộị) là đơn vị trúng thầu với giá trị 14.578.735.000 đồng, giảm được 15.609.000 đồng so với dự toán ban đầu là 14.594.344.000 đồng.

Tại gói thầu này, theo thông tin phản ánh, gói thầu này do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm chủ đầu tư và giao cho Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn làm bên mời thầu. Trong quá trình lập hồ sơ mời thầu (HSMT), đơn vị lập HSMT đã hạ tiêu chí về năng lực kinh nghiệm, thay đổi bản chất của Hồ sơ mời thầu để Công ty CP Kỹ thuật Xây lắp và Thương mại Việt Nam đủ điều kiện năng lực trúng thầu.

Cụ thể, theo hướng dẫn tại Chương III, mục 2.1, ghi chú số 6, Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mức yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm được xác định = (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm)*k. Thông thường yêu cầu "hệ số k" trong công thức này là từ 1,5 đến 2. Như vậy, nếu lấy "hệ số k" tối thiểu là 1,5 thì mức yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm tại gói thầu trên sẽ được xác định là 21.891.516.000 đồng.

Tuy nhiên, theo nhiều tài liệu mà chúng tôi có được thì doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng trong 3 năm 2018, 2019, 2020 của Công ty CP Kỹ thuật Xây lắp và Thương mại Việt Nam chỉ đạt 19.236.278.184 đồng và sẽ không thể đáp ứng được năng lực để tham gia gói thầu trên với tư cách là nhà thầu độc lập.

Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam có đang hạ tiêu chí cho doanh nghiệp trúng thầu? - Ảnh 2.

Bên mời thầu chỉ yêu cầu nhà thầu chứng minh năng lực kinh nghiệm cụ thể với doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng trong 3 năm 2018, 2019, 2020 tối thiểu là 19.000.000.000 đồng.

Nhưng điều ngạc nhiên là hồ sơ mời thầu do Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đăng tải, trong mục yêu cầu về năng lực tài chính, bên mời thầu chỉ yêu cầu nhà thầu chứng minh năng lực kinh nghiệm cụ thể với doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng trong 3 năm 2018, 2019, 2020 tối thiểu là 19.000.000.000 đồng. Và với việc hạ tiêu chí này, Công ty CP Kỹ thuật Xây lắp và Thương mại Việt Nam vừa đủ đáp ứng về năng lực để trúng thầu.

Mặc dù, Chương III, mục 2.2, ghi chú số 4, Mẫu hồ sơ mời thầu mà Bên mời thầu đã phát hành cũng đã nêu rõ về cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam có đang hạ tiêu chí cho doanh nghiệp trúng thầu? - Ảnh 3.

Hồ sơ mời thầu mà Bên mời thầu đã phát hành cũng đã nêu rõ về cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Công ty CP Kỹ thuật Xây lắp và Thương mại Việt Nam, ông Thành cho biết: "Chúng tôi dự thầu theo hồ sơ mời thầu còn hạ tiêu chí hay không chúng tôi không nắm được".

Luật Đấu thầu và Thông tư đã quy định rõ ràng như vậy, nhưng không hiểu sao Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lại không tuân thủ đúng quy định trong quá trình lập hồ sơ mời thầu? Liệu có khuất tất và thiếu minh bạch trong việc lập hồ sơ mời thầu hay không? Điều này, rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra để làm rõ. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin ! 

Duy Dương