Từ 01/7, trợ cấp thất nghiệp có thể nhận mức tối đa 23,4 triệu đồng/tháng

Thứ 7, 25/06/2022, 14:57 GMT+7

Với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương sẽ được hỗ trợ mức thất nghiệp tối đa là 23,4 triệu đồng/tháng (vùng 1).

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, từ 1/7/2022, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP. Do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động tăng.

Theo đó, mức tiền lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/7/2022 (Nghị định 38/2022/NĐ-CP) đối với vùng 1 là 4,68 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 4,16 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 3,64 triệu đồng/tháng và vùng 4 là 3,25 triệu đồng/tháng.

Từ 01/7, trợ cấp thất nghiệp có thể nhận mức tối đa là 23,4 triệu đồng/tháng - Ảnh 2.

Với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương sẽ được hỗ trợ mức thất nghiệp tối đa là 23,4 triệu đồng/tháng (vùng 1). Ảnh: Hoài An

Căn cứ theo mức lương tối thiểu nói trên, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động có thể nhận hàng tháng là 60% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật lao động đối với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (Điều 50 Luật Việc làm 2013).

Cụ thể, từ 1/7/2022, người lao động ở vùng 1 có thể nhận tối đa trợ cấp thất nghiệp là 23,4 triệu đồng/tháng (mức hiện hành là 22,1 triệu đồng/tháng).

Mức hưởng tối đa tại vùng 2 là 20,8 triệu đồng/tháng (mức hiện hành là 19,6 triệu đồng/tháng).

Mức hưởng tối đa tại vùng 3 là 18,2 triệu đồng/tháng (hiện hành là 17,15 triệu đồng/tháng).

Vùng 4 là 16,25 triệu đồng/tháng (hiện hành là 15,35 triệu đồng/tháng).

Như vậy, khi lương tối thiếu vùng tăng thì mức hưởng 5 lần mức lương tối thiểu vùng khi nhận trợ cấp thất nghiệp cũng tăng theo.

Hoài An