Từ 1/6 tới đấy, 6 trường hợp sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe, hàng triệu người phải chú ý

03/04/2024 10:36

31/3 vừa qua, Bộ GTVT ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe.

6 trường hợp sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe

Từ 1/6 tới đấy, 6 trường hợp sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe, hàng triệu người phải chú ý - Ảnh 2.
Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình sẽ bị tịch thu giấy phép lái xe.

Cụ thể, thông tư 05 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu hồi giấy phép lái xe, theo đó, các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe bao gồm:

Trường hợp 1: Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe.

Trường hợp 2: Người lái xe tẩy, xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe.

Trường hợp 3: Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình (quy định mới).

Trường hợp 4: Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện (quy định mới).

Trường hợp 5: Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký (quy định mới).

Trường hợp 6: Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (quy định mới).

Với trường hợp 1,2,4,6 khi bị thu hồi giấy phép lái xe sẽ không có giá trị sử dụng. Cơ quan quản lý giấy phép lái xe cập nhật dữ liệu về hành vi vi phạm trên hệ thống thông tin giấy phép lái xe kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

Giấy phép lái xe bị thu hồi do để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình: sau 01 năm kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép lái xe có hiệu lực, cá nhân nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe thì đăng ký với Sở Giao thông vận tải để sát hạch lại.

Giấy phép lái xe bị thu hồi do có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký:

- Giấy phép còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng phải thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.

- Giấy phép quá thời hạn sử dụng trên 03 tháng phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe.

Trình tự thu hồi giấy phép lái xe

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe thực hiện thu hồi theo trình tự:

- Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe ra quyết định thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe. Nội dung của quyết định nêu rõ lý do thu hồi và hủy bỏ;

- Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi giấy phép lái xe, người lái xe phải nộp giấy phép lái xe bị thu hồi đến cơ quan thu hồi giấy phép lái xe và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe có trách nhiệm thu hồi giấy phép lái xe đã cấp và hủy bỏ theo quy định;

- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe đã sáp nhập, chia, tách, giải thể thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy phép lái xe là cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp giấy phép lái xe.

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/6/2024.
(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Từ 1/6 tới đấy, 6 trường hợp sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe, hàng triệu người phải chú ý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO