Từ 1/7 tới, những khoản phụ cấp nào của công chức, viên chức sẽ bị bãi bỏ sau cải cách tiền lương?

14/05/2024 15:47

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, khi thực hiện cải cách tiền lương từ 01/7/2024 sẽ sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, một số khoản phụ cấp sẽ bị bãi bỏ. Vậy những khoản phụ cấp nào sẽ bị bãi bỏ sau cải cách tiền lương?

5 khoản phụ cấp sẽ bị bãi bỏ sau khi cải cách tiền lương 1/7/2024

Theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, khi thực hiện cải cách tiền lương từ 01/7/2024 sẽ sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương như sau:

- Tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

- Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...). Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

- Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

- Quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

- Thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố trên tỷ lệ chi thường xuyên của UBND cấp xã; đồng thời, quy định số lượng tối đa những người hoạt động không chuyên trách theo từng loại hình cấp xã, thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở đó, UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể chức danh được hưởng phụ cấp theo hướng một chức danh có thể đảm nhiệm nhiều công việc nhưng phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

Từ 1/7 tới, những khoản phụ cấp nào của công chức, viên chức sẽ bị bãi bỏ sau cải cách tiền lương? - Ảnh 2.
Sau khi cải cách tiền lương 1/7/2024, nhiều khoản phụ cấp sẽ bị bãi bỏ. Ảnh minh họa: TL

Khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ bãi bỏ một số loại phụ cấp sau:

- Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức).

- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ).

- Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội.

- Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản).

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Thế nào là phụ cấp lương?

Khái niệm về phụ cấp lương hiện nay không được quy định cụ thể trong bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào. Tuy nhiên, tại Khoản 5, Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định phụ cấp lương là khoản tiền dùng để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Trước khi bị bãi bỏ, mức phụ cấp lương là bao nhiêu?

Tại Điểm b Khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định về mức phụ cấp lương cụ thể rằng phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên.

Theo đó, pháp luật không đặt ra mức phụ cấp lương cụ thể mà sẽ do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận với nhau.

Người sử dụng lao động có bắt buộc phải trả phụ cấp lương cho người lao động không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Lao động 2019, phụ cấp lương là một trong những nội dung chủ yếu phải có trong hợp đồng lao động được giao kết giữa các bên.

Đây là khoản tiền nhằm bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Không phải người lao động nào cũng được trả các khoản phụ cấp lương mà tùy điều kiện và công việc của từng người. Đồng thời, khi chi trả phụ cấp lương cho người lao động thì người sử dụng lao động phải cân nhắc, xem xét về các yếu tố để tính đầy đủ luôn trong mức lương được đưa ra trong thỏa thuận.

Theo đó, người sử dụng lao động không bắt buộc phải trả thêm phụ cấp lương cho tất cả người lao động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Từ 1/7 tới, những khoản phụ cấp nào của công chức, viên chức sẽ bị bãi bỏ sau cải cách tiền lương?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO