Vẫn còn nhiều doanh nghiệp chây ì, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Thứ 3, 30/08/2022, 16:58 GMT+7

PLBĐ - Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã công khai kết quả thực hiện trong 7 tháng năm 2022. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tỉnh đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn xảy ra phổ biến.

Tại Hà Nội, đến hết tháng 7/2022, toàn thành phố đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 91,4% dân số với hơn 7,5 triệu người tham gia, tăng 0,5% so với cuối năm 2021. Số người tham bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt trên 1,9 triệu người (chiếm 39% lực lượng lao động trong độ tuổi), 64.301 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đều tăng hơn 2% so với cuối năm 2021. Đến nay, trên 99,9% các đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, số còn lại thực hiện giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích.
Tại TP.HCM, tính hết tháng 7/2022, thành phố có gần 2,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng hơn 4,1% so với năm 2021; hơn 7,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế; hơn 2,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến ngày 10/8/2022, Bảo hiểm xã hội thành phố đã ban hành quyết định và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra 2.563 đơn vị. Qua thanh tra, số tiền đã khắc phục của 487 đơn vị đã được thanh tra là 52,7 tỷ đồng.
Vẫn còn nhiều doanh nghiệp chây ì, trốn đóng bảo hiểm xã hội  - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành (ảnh BHXH)

Tuy nhiên, qua báo cáo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, những tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn trong công tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… 
Việc thay đổi mức chuẩn hộ nghèo từ năm 2022 khiến mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu tăng nên các tỉnh gặp khó trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia. 
Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ một bộ phận người dân không còn thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế… đã tác động đến tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế ở một số địa phương.
Tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn xảy ra phổ biến. Bên cạnh các doanh nghiệp do tác động của dịch Covid-19 nên không có khả năng nộp hoặc phải chậm nộp bảo hiểm xã hội, vẫn còn có những doanh nghiệp cố tình chây ì, trốn đóng bảo hiểm xã hội…


Lê Vy