Công ty Cảng Hải Phòng nói gì về việc che giấu thông tin hàng hóa trúng thầu?

Thứ 3, 05/07/2022, 17:37 GMT+7

PLBĐ - Theo đại diện Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, các thông tin liên quan về nhãn mác, ký hiệu và xuất xứ hàng hóa không thể hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia là do phía nhà thầu nhập các trường thông tin trên webform trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Thông tin hàng hóa sau khi đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư sẽ tự động được lấy từ các thông tin mà nhà thầu đã nhập trước đó.

Ngày 31/3/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Hải Phòng, ông Phạm Hồng Minh đã ký Quyết định số 871/QĐ-CHP Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin thuộc Dự án Đầu tư hệ thống tự động kiểm tra container nhập xuất qua cổng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ.

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, gói thầu này được đấu thầu rộng rãi trong nước, giá dự toán là 9.522.102.749 đồng và sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP Cảng Hải Phòng.

Sau khi kết thúc giai đoạn mở thầu, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ tham dự và trúng thầu.

Ngày 26/5/2022, ông Phạm Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Hải Phòng đã ký Quyết định số 2883/QĐ-CHP Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin thuộc Dự án Đầu tư hệ thống tự động kiểm tra container nhập xuất qua cổng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH CHH và Công ty Cổ phần Kỹ thuật và dịch vụ MITOS với giá trúng thầu là 9.104.919.521 đồng.

Vì sao Công ty CP Cảng Hải Phòng không công khai thông tin chi tiết hàng hóa trúng thầu? - Ảnh 1.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 22 Thông tư liên tịch số 07 ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính: "Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu mua sắm hàng hóa, bên mời thầu phải đăng tải các thông tin: Tên hàng hóa; Công suất; Tính năng, thông số kỹ thuật; Xuất xứ; Giá (hoặc đơn giá trúng thầu)".

Khoản 3, Điều 17, Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng: "Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa phải công khai chi tiết thông tin vể các hạng mục hàng hóa thuộc gói thầu".

Tuy nhiên theo thông tin được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia về gói thầu trên cho thấy, không có bất cứ thông tin gì về sản phẩm trúng thầu được đăng tải (bao gồm: tên hàng hóa; ký hiệu nhãn, mác của sản phẩm; mô tả hàng hóa; xuất xứ). Bên mời thầu chỉ đăng tải tên 3 hạng mục hàng hóa của gói thầu là: "Hạng mục xây lắp, lắp đặt", "Hệ thống thiết bị và phần mềm thương mại" "Hệ thống phần mềm nội bộ.

Vì sao Công ty CP Cảng Hải Phòng không công khai thông tin chi tiết hàng hóa trúng thầu? - Ảnh 2.

Các thông tin liên quan đến tên hàng hóa; ký hiệu nhãn, mác của sản phẩm; mô tả hàng hóa; xuất xứ đều không được bên mời thầu đăng tải công khai (phần khung đỏ).

Cụ thể hơn, nội dung liên quan đến "Ký hiệu nhãn, mác của sản phẩm" chỉ được đăng tải rất chung là: "Theo bảng chi giá dự thầu chi tiết đính kèm". Tương tự, thông tin về xuất xứ hàng hóa cũng chỉ được ghi: "theo bang giá chi tiết"; Thông tin về Mô tả hàng hóa: "Đáp ứng theo yêu cầu Mục 2 – Chương V; Thông tin tại cột Đơn giá dự thầu cũng chỉ có giá chung của từng hạng mục mà không có giá chi tiết từng sản phẩm.

Ông Vũ Ngọc Lâm – Trưởng Trung tâm công nghệ thông tin cho biết: Việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu của Công ty CP Cảng Hải Phòng đối với gói thầu trên là thực hiện đúng theo quy định của Luật Đấu thầu, Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về việc cung cấp đăng tải thông tin về mua sắm hàng hóa.

"Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, Công ty CP Cảng Hải Phòng không che giấu thông tin hàng hóa trúng thầu và đã công khai chi tiết thông tin về các hạng mục hàng hóa thuộc gói thầu theo khoản 3, Điều 17, Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định", ông Lâm nói thêm.

Trong buổi làm việc với Phóng viên Chuyên trang Pháp luật và Bạn đọc, phía đại diện Công ty CP Cảng Hải Phòng cũng thông tin thêm, hiện nay, do Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT đã thay thế Thông tin liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC nên việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ áp dụng theo Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT.

Theo ông Lâm, các thông tin liên quan về nhãn mác, ký hiệu và xuất xứ hàng hóa không thể hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia là do phía nhà thầu nhập các trường thông tin trên webform trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Thông tin hàng hóa sau khi đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư sẽ tự động được lấy từ các thông tin mà nhà thầu đã nhập trước đó. Vì vậy, Chủ đầu tư không thể can thiệp vào hệ thống đấu thầu Quốc gia để nhập danh mục hàng hóa chi tiết hoặc sửa đổi, xóa bổ sung các thông tin hàng hóa chi tiết mà nhà thầu đã kê khai lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.


Vũ Bình