4 điểm mới về bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ tháng 7, người dân nên biết

09/07/2024 07:00

Các mức đóng về bảo hiểm sẽ tăng thế nào khi mức lương cơ sở sẽ chính thức tăng lên 2,34 triệu đồng từ 1/7/2024?

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo Điều 85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và theo hướng dẫn tại Nghị định 58/2020/NĐ-CP, Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017:

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Trong đó bao gồm mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; quỹ ốm đau, thai sản; quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp. Cụ thể:

4 điểm mới về bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ tháng 7, người dân nên biết - Ảnh 1.

Như vậy, mức lương cơ sở là căn cứ để tính lương cơ bản cho người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Mà theo quy định, lương cơ bản là mức lương làm căn cứ để đóng BHXH.

Do đó, khi lương cơ sở tăng 2,34 triệu đồng thì lương cơ bản cũng tăng tương ứng kéo theo mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động cũng tăng theo lương.

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tối đa

Theo Điều 87 và Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức đóng BHXH cao nhất bằng 20 lần tháng lương cơ sở.

Do đó, khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng thì mức đóng BHXH tối đa cũng tăng theo cụ thể mức đóng bảo hiểm xã hội tối đa sẽ tăng từ 36 triệu đồng/tháng lên mức 46,8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, từ 01/7/2024, mức đóng tối đa tăng lên 46,8 triệu đồng/tháng thì các chế độ BHXH của người lao động có mức lương cao như thai sản, ốm đau, hưu trí… đều sẽ tăng theo (các chế độ trên được tính căn cứ vào mức lương đóng BHXH).

4 điểm mới về bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ tháng 7, người dân nên biết - Ảnh 2.
Từ 1/7/2024, các mức đóng về bảo hiểm sẽ tăng theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng. Ảnh minh họa: TL

Tăng cơ hội được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, cụ thể:

- Trước ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP là 1.800.000 đồng, khi đó 15% mức lương cơ sở sẽ tương đương 270.000 đồng.

- Từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP là 2.340.000 đồng, khi đó 15% mức lương cơ sở sẽ tương đương 351.000 đồng.

Ngoài ra, vào ngày 1/7/2024, Bộ Y tế có Công văn 3687/BYT-BH hướng dẫn về việc áp dụng mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với mức hưởng trên như sau:

Từ 01/7/2024 hoặc trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 01/7/2024 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 01/7/2024:

Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở: tương đương thấp hơn 351.000 đồng (Ba trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

Như vậy, người tham gia BHYT sẽ được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh nếu chi phí cho 1 lần khám chữa bệnh dưới 351.000 đồng (so với trước ngày 01/7/2024 là 270.000 đồng)

Do đó, từ ngày 1/7/2024 khi tăng lương cơ sở thì người tham gia BHYT cũng sẽ tăng cơ hội được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Tăng mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 1/7/2024

Tại Kết luận 83-KL/TW ngày 21/6/2024, Bộ Chính trị đã quyết định tăng lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 1.8 triệu đồng/tháng lên 2.34 triệu đồng/tháng từ 1/7/2024.

Theo Điểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT hộ gia đình hằng tháng sẽ căn cứ theo mức lương cơ sở, cụ thể:

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất.

- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy, mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2024 như sau:

4 điểm mới về bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ tháng 7, người dân nên biết - Ảnh 3.

Ngoài ra, mức đóng BHYT hằng tháng của học sinh, sinh viên cũng được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, người tham gia đóng 70%. Khi tăng lương cơ sở, mức đóng cũng sẽ tăng theo.

4 điểm mới về bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ tháng 7, người dân nên biết - Ảnh 4.
(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
4 điểm mới về bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ tháng 7, người dân nên biết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO