Luật sư của bạn

Phụ cấp theo nghề từ 1/7/2024 được gộp từ các khoản phụ cấp nào?

Nguyễn Hương 13/05/2024 08:36

Cải cách tiền lương sẽ thay đổi lớn về lương, phụ cấp trong đó có một khoản phụ cấp mới là phụ cấp theo nghề. Vậy phụ cấp theo nghề từ 01/7/2024 là gì?

Phụ cấp theo nghề từ 01/7/2024 là gì?

Phụ cấp theo nghề là một khoản phụ cấp mới của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW. Đây là một khoản thu nhập dành riêng cho các đối tượng có điều kiện lao động cao hơn bình thường và được hưởng thêm khoản ưu đãi về nghề.

Có thể hiểu, phụ cấp theo nghề là phụ cấp chỉ dành riêng cho nghề đó do có những điều kiện lao động cao hơn bình thường và các ngành nghề có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước gồm các ngành, nghề:

 • Giáo dục và đào tạo;
 • Tòa án;
 • Y tế;
 • Kiểm sát;
 • Thi hành án dân sự;
 • Kiểm tra;
 • Thanh tra;
 • Kiểm toán;
 • Hải quan;
 • Kiểm lâm;
 • Quản lý thị trường…

Cũng tại Nghị quyết 27-NQ/TW 2018, phụ cấp theo nghề sẽ được gộp bởi các khoản phụ cấp: Phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại - nguy hiểm. Đồng thời, khi sắp xếp lại các loại phụ cấp, phụ cấp độc hại, nguy hiểm sẽ bị bãi bỏ do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có thông tin cụ thể về mức hưởng phụ cấp theo nghềtừ 01/7/2024.

Phụ cấp theo nghề từ 01/7/2024 là gì
Phụ cấp theo nghề từ 01/7/2024 được gộp từ những phụ cấp nào? (Ảnh minh họa)

Khi cải cách tiền lương, phụ cấp công chức gồm những gì?

Ngoài phụ cấp theo nghề, chế độ cải cách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng sắp xếp lại hệ thống phụ cấp. Cụ thể:

- Vẫn tiếp tục giữ lại các khoản phụ cấp gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp lưu động và hai khoản phụ cấp dành cho lực lượng vũ trang quân đội, công an, cơ yếu là phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù.

- Các loại phụ cấp bị bãi bỏ gồm có:

 • Phụ cấp thâm niên nghề cho cán bộ, công chức, viên chức trừ của công an, quân đội và cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức.
 • Phụ cấp chức vụ lãnh đạo do trước đó đã thực hiện trong bảng lương chức vụ áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo do bầu cử và bổ nhiệm từ trung ương đến cấp xã.
 • Phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và phụ cấp công vụ do đã nằm trong mức lương cơ bản.
 • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm vì đã đưa vào phụ cấp theo nghề vì có điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

- Gộp các loại phụ cấp bao gồm:

 • Gộp các khoản phụ cấp ưu đãi theo nghề + phụ cấp trách nhiệm theo nghề + phụ cấp độc hại, nguy hiểm thành phụ cấp theo nghề
 • Gộp phụ cấp thu hút + phụ cấp đặc biệt + trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở ùng đặc biệt khó khăn.

- Bổ sung mới các khoản phụ cấp gồm: Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Riêng với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố thì phụ cấp hàng tháng của đối tượng này sẽ thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hàng tháng.

Theo đó, việc khoán sẽ căn cứ vào tỷ lệ chi thường xuyên của Ủy ban nhân dân cấp xã. Đồng thời, căn cứ vào từng loại hình cấp xã, thôn, tổ dân phố để quy định số lượng tối đa người hoạt động không chuyên trách theo từng loại hình.

Trên cơ sở đó, chức danh cụ thể hưởng phụ cấp cụ thể sẽ do Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp theo hướng một chức danh có thể đảm nhiệm nhiều công việc nhưng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Phụ cấp theo nghề từ 1/7/2024 được gộp từ các khoản phụ cấp nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO